Bild
affischer med politiska budskap
Foto: Janna Roosch
Länkstig

Undergångsscenarier och kris präglade valrörelsens språk

Publicerad

Valet är över och svenska folket har sagt sitt. Nu kommer de fördjupande analyserna av valrörelsen, bland annat om hur språket användes i den politiska debatten. I slutet av september möts forskare i Göteborg för en workshop om valrörelsespråk.

”Nu får vi ordning på Sverige” löd Moderaternas valslogan. Socialdemokraterna ville ”ta tillbaka kontrollen" över bland annat välfärd och sjukvård. Med hjälp av ord och uttryck skapar politiker bilder av verkligheten och språket kan sägas vara en grundförutsättning för all politik.

– Utan språk och kommunikation skulle det vara omöjligt att bedriva politik. Det skulle vara omöjligt att nå väljare och omöjligt att överhuvudtaget sätta ord på vad man vill göra inom ramen för det politiska, säger Magnus P. Ängsal som är universitetslektor i tyska och som bland annat forskar om språk och politik.  

Han är också en av arrangörerna bakom workshopen Valrörelsespråk som hålls på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet 29–30 september. Då kommer tio forskare, huvudsakligen språkvetare, att presentera föredrag som alla tar avstamp i årets valrörelse och som handlar om sambandet mellan språk och politik.

– Politiken är hela tiden språkligt inbäddad. Varje samhällsfenomen och varje politiskt fenomen har också sin språkliga sida. Den är en del av förståelsen och behöver belysas på olika sätt. Därför är det så intressant och viktigt att studera hur kommunikation, språkbruk och retorik fungerar i en valrörelse och även i politiken i stort, säger Magnus P. Ängsal.

Kan du säga något generellt om vad som präglat den här valrörelsen när det kommer till språk?

– Jag uppfattar att frammanandet av undergångsscenarier har uttryckts ganska skarpt språkligt från båda hållen. Från höger hette det att om de som regerar får fortsätta så kommer det slås nya rekord i skjutningar, det blir stegrande elpriser och så vidare. I den andra ringhörnan hörde man att om högern vinner släpps ett demokratiskt opålitligt parti fram som till och med kan vara ett hot mot rikets säkerhet. Det här med att i skarpa ordalag varna för vad som kommer att hända om det ena gänget kommer till makten, det har nog alltid funnits till viss del, men jag uppfattar att det har skärpts.

Föredrag om kris som valstrategi

Själv kommer han att presentera ett föredrag om Sverigedemokraternas vitbok och partihistoriens närvaro i årets valrörelse. Ett annat bidrag, presenterat av Mats Landqvist som är professor i retorik vid Örebro universitet, kommer att handla om hur politiker frammanar en upplevelse av kris på olika sätt.

– Det är ett jätteintressant tema och kan kopplas till så många olika områden just nu. Vi har nyligen haft en pandemi, som var en hälsokris men även en ekonomisk kris. Nu har vi en säkerhetskris i och med kriget i Ukraina och delvis som en följd av det har vi en energikris. Sedan är det en hotande finanskris och arbetslöshetskris. Det är kris på väldigt många olika nivåer och frågan är hur den här känslan av kris exploateras i politiska samtal, säger Magnus P. Ängsal.

Panelsamtal ger fågelperspektiv

En del av workshopen är också ett öppet panelsamtal med representanter från olika politiska åskådningar och områden. GP:s politiska redaktör Adam Cwejman, statsvetaren och dekanen för Humanistiska fakulteten Marie Demker, statsvetaren Peter Esaiasson och Vänsterpartiets kommunikationschef Jenny Lindahl är deltagarna som ska diskutera orden och berättelserna som dominerade i den här valrörelsen.

– Tanken är att de ska bidra med en mer översiktlig bild som inte är begränsad till studierna av ett visst partis kommunikation eller en viss fråga. Vad var det för verklighetsbilder som stod mot varandra? Kan man säga något om vilken verklighetsbild som gick segrande ur den här valkampen? Är valresultatet en återspegling av vilken verklighetsbild som fick bäst fäste hos väljarna?

Text: Janna Roosch

 

Se hela programmet för workshopen här

Här finns mer info om panelsamtalet

 

Om nätverket Språk och politik

Workshopen är en del av nätverket Språk och politik som är ett nationellt samarbete om forskning kring politisk kommunikation i Sverige. Nätverket har en hemsida (https://sprakochpolitikblog.wordpress.com/) som samlar information om tidigare träffar och fungerar som en gemensam plattform.