Bild
genrebild på havet
Foto: Jonathan Havenhand
Länkstig

Två marina forskare får kungligt miljöstipendium

Publicerad

Alexandra Kinnby och Marcel du Plessis får båda 100 000 kronor ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Alexandra Kinnby för sin forskning om hur tång påverkas av havsförsurning, Marcel du Plessis för sin forskning om nederbörd till havs för att förbättra klimatmodeller.

– Det är en stor ära att bli tilldelad ett stipendium av Kungen. Jag tycker själv att mitt forskningsämne är viktigt och det känns bra att få det bekräftat på det här viset, säger Alexandra Kinnby, postdok på Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Bild
Alexandra Kinnby.
Alexandra Kinnby, postdok på Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Alexandra Kinnby har i sin forskning upptäckt en tidigare okänd effekt av havsförsurning på den stora brunalgen blåstång: Blåstång som vuxit i havsförsurat vatten växer visserligen snabbare, men den blir samtidigt också mindre motståndskraftig – plantorna slits av lättare och går sönder när de exponeras för vågor.

Havsförsurning gör tången svagare

Tångskogarna i världens hav fyller en viktig roll bland annat genom att bilda livsmiljöer för andra arter som fiskar, kräftdjur och marina däggdjur. Tången är också föda för både fisk och ryggradslösa djur. Om tångskogarna slits sönder på grund av havsförsurning kan det få stora negativa konsekvenser på våra ekosystem.

Stipendiepengarna ska Alexandra Kinnby använda för att studera om försöken med blåstång också gäller andra brunalgsarter. En del av stipendiet kommer att användas till att fördjupa kontakter med forskare i Vancouver, där Alexandra Kinnby planerar att göra experiment med kelp, som kanske är den viktigaste brunalgen i världen.

–Jag vill också undersöka hur cellstrukturen påverkas av försurningen för att förstå mer om varför tången blir svagare, säger Alexandra Kinnby.

Bild
Marcel du Plessis
Marcel du Plessis, forskare på Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Regn över havet påverkar klimatet

Marcel du Plessis arbetar i forskningsgruppen Polar Gliders som utvecklar nya tekniker för att kunna mäta effekter av nederbörd till havs med målet att göra väder- och klimatprognoser mer exakta. Hans senaste forskningsresultat visar att havet och atmosfären påverkar varandra mycket snabbare än vad forskarna tidigare antagit.

– En förändring i havstemperaturen, eller en vind som under några dagar blåser strax ovanför havsytan, kan ha långsiktig inverkan på hela årstiden. Till exempel genom att ge varmare havstemperaturer än vanligt, vilket leder till ökad avdunstning som i sin tur leder till mer regn, säger Marcel du Plessis, forskare på Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

I forskningen använder Marcel du Plessis autonoma havsrobotar som under långa perioder seglar på havsytan och samlar in data. Stipendiepengarna kommer han att investera i en mycket viktig miniradarsensor som ska integreras i en autonom havsrobot som ägs av Göteborgs universitet.

– Jag är oerhört tacksam över att få detta stipendium. Denna utmärkelse kommer att bidra till att placera Sverige i framkant av klimatforskningen, säger Marcel du Plessis.

Kontakt

Alexandra Kinnby

Tel: 0766-18 51 38
Epost: alexandra.kinnby@marine.gu.se

Marcel du Plessis

Epost: marcel.du.plessis@gu.se

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv).  

Ändamålet är att främja forskning, teknisk utveckling, och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.