Bild
Tidsserier över förtroende för olika yrkesgrupper. Sjukvårdspersonal ligger i topp 2021
91 procent med högt förtroende för sjukvårdspersonal i ljuset av pandemin (sid.12)
Länkstig

Svenska trender 1986-2021 är ute nu

Publicerad

Nu släpps årets upplaga av rapporten Svenska trender, SOM-institutets mest lättillgängliga resurs för att följa samhällsutvecklingen från 80-talet och fram till idag.

Svenska trender är en samlingsrapport för SOM-institutets mätningar av den svenska samhällsutvecklingen inom en uppsjö olika områden. I många fall innehåller rapporten data från den nationella SOM-undersökningens första år i slutet av åttiotalet. Idag släpps årets version med resultaten från den senaste mätningen i slutet av 2021.

Tidsserie över förtroendet för polis, försvar och domstolar i Sverige. Både polis och försvar har ökat under 2021
Fortsatt uppgång i förtroendet för polis och försvar. Båda dessa institutioner har ökat stadigt sedan 2016 (sid. 5).

Undersökningsresultaten redovisas framförallt i form av tidsserier vilket gör Svenska trender till en effektiv resurs för att få en översikt över den långsiktiga utvecklingen i specifika frågor. Den senaste mätpunkten kommer från den nationella SOM-undersökningen 2021 som genomfördes i slutet av förra året, innan Rysslands invasion i Ukraina och innan den fjärde pandemivågen i Sverige.

Bild
Tidsserie över kulturvanor - tydliga minskningar i bland annat andelen som gått på bio i samband med pandemin
Fortsatta pandemieffekter med kraftig nedgång för framförallt bio- och teaterbesök under 2021 (sid. 13).

Ett av de teman som kunnat skönjas i de senaste undersökningarna är en ökande vilja att satsa mer på offentlig sektor och förstatligande av vård och skola, samt ett växande motstånd mot privatiseringar och vinstutdelning. Detta rapporterades under det nationella SOM-seminariet den 30 mars. På sidan 44 i Svenska trender kan den intresserade se åsiktsbalansen över tid för många av dessa frågor.

Bild
Tidsserier över en rad frågor på temat privat kontra statligt
Kraftiga svängningar i början av nittiotalet, men sedan dess övervägande negativt i frågor om privatiseringar (sid. 44).

Ta del av hela rapporten nedan. Under våren 2022 släpps flera andra rapporter baserade på specifika delar av den nationella SOM-undersökningen. Har du frågor om undersökningen eller rapporterna, läs gärna mer på SOM-institutets webbplats eller hör av dig till oss.