Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor Helle Wijk intervjuad om vårdmiljöforskning i Hälsoportalen

Coronapandemin har visat att det finns stora brister i den fysiska miljön på landets äldreboenden. Vårdmiljöforskaren Helle Wijk menar att funktionalitet och kompetens hör ihop. "Framförallt gäller det nedmonteringen av geriatriken på många håll i landet. Det ser olika ut, men på många platser är geriatriken numera integrerad inom andra specialiteter med följd att expertkunskapen minskar", säger Helle Wijk, professor på Göteborgs universitet och gästprofessor på Chalmers arkitektur/Centrum för vårdens arkitektur