Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på en förskollärare som leker med barnen.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Nytt förskollärarprogram kan läsas helt på distans

Publicerad

Flera förändringar i Förskollärarprogrammet gör det enklare för personer som redan arbetar inom förskolan att läsa in en examen. Det nya programmet är kortare, går helt på distans och många examinationsuppgifter kan utföras på den egna arbetsplatsen.

Det nya Förskollärarprogrammet för personer med yrkeserfarenhet i förskola och/eller förskoleklass startar från och med höstterminen 2021. En förändring är att utbildningen är helt på distans och att studenterna kan välja att läsa på halv- eller helfart.

– Det nya programmet är ortsoberoende. Det kommer att erbjudas några fysiska campusträffar inom vissa kurser som till exempel workshops i estetiska läroprocesser. Men det är inte obligatoriskt att vara på plats. Den som bor i Umeå, Dorotea eller någon annanstans kan närvara på distans via Zoom. Med det här upplägget hoppas vi att kunna nå fler, säger Ann-Charlotte Lindgren, programledare för Förskollärarprogrammet.

Möjligt att växla mellan halv- och helfart

För att läsa programmet krävs fem års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på heltid av pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass, alternativt åtta års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på minst halvtid. Det är längre yrkeslivserfarenhet än vad som krävts tidigare, men i gengäld förkortas programmet från tre till två och ett halvt år. Beroende på hur arbetssituationen ser ut just nu kan studenterna under hela programmet växla mellan att läsa halv- eller helfart.

– De här förändringarna har tillkommit i samråd med skolhuvudmännen och tidigare studenter. Vi vill att utbildningen tydligare ska komma verksamheten tillgodo och att studenterna ska kunna tillgodogöra sig och använda den erfarenhet och kunskap de redan har. Många av examinationsuppgifterna kommer att utföras med underlag från den egna arbetsplatsen och examensarbetet är ett utvecklingsarbete, säger Ann-Charlotte Lindgren.

Behörighetskravet i engelska ändras

Ytterligare en förändring är att behörighetskravet Engelska B ändras till Engelska A.

­­– På förskolorna finns det många barnskötare, inte minst de med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i engelska men som inte har den formella behörigheten. Därför gör vi den här förändringen.

En annan möjlighet för de som arbetar inom förskola eller förskoleklass och vill läsa in examen är att söka in till Vidareutbildning för lärare (VAL). Det är en något kortare utbildning, men där krävs också längre yrkeslivserfarenhet samt tidigare akademiska studier.

Läs mer om vilka vägar det finns till förskollärarexamen.

Ansökan till förskollärarprogrammet är öppen 15 mars-15 april.