Bild
Ung man som demonstrerar
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Ny rapport: Allmänhetens åsikter om politiska förslag

Publicerad

Majoritet vill ha lagkrav på att det alltid ska vara möjligt att betala med kontanter. 70 procent vill införa mycket hårdare fängelsestraff och endast 7 procent vill begränsa rätten till fri abort. Inte ens personer klart till höger är positiva till att införa marknadshyror på bostadsmarknaden.

Varje år mäts i den nationella SOM-undersökningen opinionen i en rad mer eller mindre aktuella politiska sakfrågor. Att veta hur svenskarna tycker och tänker i dessa frågor är relevant inte minst för beslutsfattare, och undersökningen ger möjlighet att jämföra resultaten både över tid men också mellan olika grupper i samhället. I inledningen av Almedalsveckan 2022 och i upptakten inför höstens val släpps nu årets version av tabellrapporten Allmänhetens åsikter om politiska förslag.

Rapporten avrapporterar 44 sakfrågor från den senaste nationella SOM-undersökningen, som genomfördes under hösten och vintern 2021. Resultaten redovisas på bland annat kön, ålder, utbildningsnivå och politisk ideologi.

Några nyheter från rapporten

  • Utvecklingen i USA har lyft frågan om aborträtt. I Sverige kan denna emellertid inte anses vara särskilt hotad, endast 7 procent anser att det är ett bra förslag att begränsa rätten till fri abort. Detta gäller såväl kvinnor som män (s. 45).
  • Socialdemokraterna gick under gårdagen ut med att de vill stoppa vinstutdelning i skolan, vilket flera undersökningsfrågor visar att de har stöd för i opinionen. Bland annat vill en majoritet förbjuda företag med vinstsyfte att driva skolor. 61 procent tycker att detta är ett bra förslag jämfört med 23 procent som är emot (s. 25).
  • Biståndsopinionen var hösten 2021 relativt jämn. 34 procent vill minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna medan 38 procent tycker att det är ett dåligt förslag. Personer till vänster i politiken är klart mer biståndspositiva än personer till höger (s. 38).
  • 53 procent tycker att det är ett bra förslag med ett lagkrav på att det alltid ska vara möjligt att betala med kontanter. 21 procent har ingen åsikt och 26 är emot. Äldre, landsbygdsbor och personer med lägre utbildning är mest positiva. Men till och med bland de allra yngsta är det fler som tycker att ett sådant förslag är bra än som tycker att det är dåligt (s. 10).
  • Kraftigt negativ opinion kring införande av marknadshyror på bostadsmarknaden. Endast 15 procent av svenskarna tycker att marknadshyror är bra, och förslaget vinner inte ens kraft bland de som står klart till höger politiskt (s. 9).
  • Brottslighet låg högst på dagordningen i SOM-undersökningen och i linje med detta anser 70 procent att det är ett bra förslag att införa mycket hårdare fängelsestraff. Personer till vänster, högutbildade och mycket politiskt intresserade personer är minst benägna att vilja skärpa straffen, men även i dessa grupper är det fler som är positiva än som är negativa (s. 34).

 Ta del av rapporten i sin helhet här nedan.