Bild
Children
Foto: Samer daboul/Pexels.com
Länkstig

Mats Johnson har blivit docent!

Publicerad

Vi gratulerar Mats Johnson som blev utnämnd till docent i barn- och ungdomspsykiatri den 22 oktober 2021.

Bild
Mats Johnson
Mats Johnson, docent i barn- och ungdomspsykiatri
Foto: Josefin Bergenholtz

Mats disputerade 2014 på avhandlingen "Non-stimulant interventions in ADHD", och har publicerat över 30 fackgranskade vetenskapliga artiklar. Mats arbetar kliniskt med utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar samt med forskning på Gillbergcentrum inom områdena ADHD, utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar, trotssyndrom och normbrytande beteende hos barn och ungdomar, samt om PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome).