Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Vårdpersonal med skyddsutrustning i operationssal på sjukhus
Foto: Getty Images
Länkstig

Högaktuell utbildning i smittskydd och vårdhygien

Publicerad

Smittskydd och vårdhygien är nyckelbegrepp inom vården, inte minst under pågående pandemi. Det är också innehållet i utbildningen vid Göteborgs universitet för hälso- och sjukvårdspersonal i Norden och övriga med intresse för smittskyddsfrågor.

Magisterprogrammet i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien startade hösten 2019 sedan Göteborgs universitet fått uppdraget av Nordiska Ministerrådet. Utbildningen är nordisk, med studenter från Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, och Sverige. Den ges på halvfart under två år.

Anneli Ringblom är universitetsadjunkt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och ansvarig för utbildningen tillsammans med professorerna Ingegerd Adlerberth och Agnes Wold.

Porträttbilder på Anneli Ringblom, Ingegerd Adlerberth och Agnes Wold.
Anneli Ringblom, Ingegerd Adlerberth och Agnes Wold.
Foto: Göteborgs universitet

Anneli Ringblom betonar att kunskaperna är viktiga oavsett var inom vården man jobbar, eller ska jobba.

– Infektioner förekommer överallt och att undvika infektioner i vården är avgörande för att dagens avancerade behandlingar ska fungera som det är tänkt. Personer med kunskaper inom mikrobiologi, smittspridning, antibiotikaresistens, infektionsepidemiologi, smittskydd och vårdhygien är till nytta överallt i vården och borde finnas på varje enhet, säger hon.

Stor efterfrågan på kunskap

– Företag och andra samhällsaktörer har också nytta av denna kunskap. Det märker vi inte minst nu när alla efterfrågar råd om hur vi hindrar spridningen av coronavirus i samhället, skyddar riskgrupper och ser till att sjukvården fungerar. Att kunna grunderna om smittspridning, och kunna resonera på ett vetenskapligt sätt kring dessa frågor, ger en mycket tryggare och mer stabil grund än att försöka förstå vem man ska lyssna på, fortsätter Anneli Ringblom.

Utbildningen ges både som uppdragsutbildning och ordinarie universitetsutbildning, då med krav på tidigare kandidatexamen inom relevant ämne. Sista ansökningsdag inför höstterminen är 15 april för både ordinarie universitetsutbildning och uppdragsutbildning.

Studenterna har totalt fyra undervisningsveckor varje termin. Mellan dessa veckor studerar de videoföreläsningar, quiz, instuderingsuppgifter och grupparbeten. Kurserna har värderats högt av studenter, inte minst på grund av innovativa undervisningsmetoder och engagerade lärare med hög ämneskompetens.

Nätverk och vetenskaplig bas

– De nordiska länderna är både lika och olika i hur man hanterar de smittsamma sjukdomarna. Genom att utbildningen är nordisk får du ett nätverk över hela Norden och du lär dig resonera kring varför man gör på det ena eller andra sättet. I slutändan gäller det att hitta förhållningssätt som bygger på vetenskaplig evidens, säger Anneli Ringblom.

Utbildningen omfattar fyra kurser om vardera en termin: smittspridning och antibiotikaresistens, infektionsepidemiologi och vaccinologi, smittskydd och vårdhygien, plus avslutande examensarbete. Kurserna kan också läsas separat.

– Spridningen av coronaviruset över en hel värld har öppnat ögonen på många om hur sårbart hela samhället är för ett litet virus. Många känner behov av att förstå hur människan och mikroorganismerna lever i samma värld och hur vi ska undgå att drabbas av samhällsfarliga sjukdomar, avslutar Anneli Ringblom.