Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Högaktuell utbildning i smittskydd och vårdhygien

Publicerad

Smittskydd och vårdhygien är nyckelbegrepp inom vården, inte minst under pågående coronautbrott. Det är också innehållet i en ny utbildning vid Göteborgs universitet för hälso- och sjukvårdspersonal i Norden.

Magisterprogrammet i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien startade hösten 2019 sedan Göteborgs universitet fått uppdraget av Nordiska Ministerrådet. Utbildningen är nordisk, med studenter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den ges på halvfart under två år.

Bild
Foto på Anneli Ringblom

Anneli Ringblom är universitetsadjunkt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och ansvarig för utbildningen. Hon betonar att kunskaperna är viktiga oavsett var inom vården man jobbar, eller ska jobba.

– Infektioner förekommer överallt och att undvika infektioner i vården är avgörande för att dagens avancerade behandlingar ska fungera som det är tänkt. Personer med kunskaper inom mikrobiologi, smittspridning, antibiotikaresistens, infektionsepidemiologi, smittskydd och vårdhygien är till nytta överallt i vården och borde finnas på varje enhet, säger hon.

Stor efterfrågan på kunskap

– Företag och andra samhällsaktörer har också nytta av denna kunskap. Det märker vi inte minst nu när alla efterfrågar råd om hur vi hindrar spridningen av coronavirus i samhället, skyddar riskgrupper och ser till att sjukvården fungerar. Att kunna grunderna om smittspridning, och kunna resonera på ett vetenskapligt sätt kring dessa frågor, ger en mycket tryggare och mer stabil grund än att försöka förstå vem man ska lyssna på, fortsätter Anneli Ringblom.

Utbildningen ges både som uppdragsutbildning och ordinarie universitetsutbildning, då med krav på tidigare kandidatexamen inom relevant ämne. Sista ansökningsdag inför höstterminen är 15 april för ordinarie universitetsutbildningen och 30 april för uppdragsutbildningen.

Studenterna tillbringar totalt fyra veckor på campus varje termin. Mellan campusveckorna studerar de hemifrån med videoföreläsningar, quiz, instuderingsuppgifter och grupparbeten. Cirka 35 studenter från de nordiska länderna kommer att antas inför hösten.

Nätverk och vetenskaplig bas

– De nordiska länderna är både lika och olika i hur man hanterar de smittsamma sjukdomarna. Genom att utbildningen är nordisk får du ett nätverk över hela Norden och du lär dig resonera kring varför man gör på det ena eller andra sättet. I slutändan gäller det att hitta förhållningssätt som bygger på vetenskaplig evidens, säger Anneli Ringblom.

Utbildningen omfattar fyra kurser om vardera en termin: smittspridning och antibiotikaresistens, infektionsepidemiologi och vaccinologi, smittskydd och vårdhygien, plus avslutande examensarbete. Kurserna kan också läsas separat.

– Spridningen av coronaviruset över en hel värld har öppnat ögonen på många om hur sårbart hela samhället är för ett litet virus. Många känner behov av att förstå hur människan och mikroorganismerna lever i samma värld och hur vi ska undgå att drabbas av samhällsfarliga sjukdomar, avslutar Anneli Ringblom.

Relaterat innehåll