Bild
Studenter går i en korridor
Foto: Carina Gran
Länkstig

Handelshögskolan får förnyad ackreditering av AACSB

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har efter granskning av AACSB reackrediterats för ytterligare en femårsperiod. Verksamheten uppfyller de höga krav som ställs av AACSB och har utvecklats väl sedan den förra ackrediteringen 2016.

AACSB är en prestigefylld internationell ackreditering av handelshögskolor, som förutom att signalera kvalitet även är ett värdefullt instrument i arbetet med att hela tiden utveckla sin verksamhet. Handelshögskolan ackrediterades 2016 och har nu med framgång genomgått sin första reackreditering.

I sin rapport lyfte utvärderarna särskilt fram Handelshögskolans strategiutveckling med en tydlig fokusering mot hållbarhetsfrågor, den fortlöpande utvecklingen av kvalitet i forskning och utbildning samt skolans förmåga att svara mot aktuella samhällsutmaningar och att samverka med det omgivande samhället.

Handelshögskolan är ackrediterad av AACSB, EQUIS och AMBA och är därmed en av endast drygt 100 handelshögskolor i världen som är vad man kallar ”Triple Crown-ackrediterade”.

Ackrediteringar stärker vårt renommé och bekräftar att vi lever upp till en hög akademisk standard i ett internationellt sammanhang. Ofta är ackrediteringarna en förutsättning för att kunna samarbeta med de bästa handelshögskolorna i världen, exempelvis om studentutbyte. De är också värdefulla i rekryteringen av studenter och personal, säger Handelshögskolans rektor Per Cramér.

Arbetet med ackrediteringar handlar om fortlöpande utveckling av kvalité inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

– De rekommendationer och kommentarer vi fått från utvärderarna är därför mycket värdefulla för Handelshögskolans fortsatta utveckling, säger Per Cramér.

Om AACSB-ackrediteringen

AACSB har amerikanskt ursprung men det finns idag över 900 ackrediterade handelshögskolor i över 50 länder. AACSB-ackrediteringen är processorienterad och verksamhetens syfte (mission) är centralt. Handelshögskolan ackrediterades av AACSB första gången 2016. Från och med 2022 innebär AACSB-ackrediteringen även att Handelshögskolans därigenom fullgör de nationella utvärderingskraven av högre utbildning som föreskrivs av UKÄ. I utvärderingsgruppen ingick därför även en studentrepresentant från ett annat lärosäte.