Bild
Ukrainas flagga utanför universitetsbyggnaden i Vasaparken
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Göteborgs universitet sätter in extra kurser i ukrainska

Publicerad

Göteborgs universitet är Sveriges ledande lärosäte för utbildning i det ukrainska språket. Nu utökar man utbudet och sätter in extra kurser inför hösten.
– Vi gör allt vi kan för att möta det stora behovet av språkkompetens i ukrainska, säger Petra Platen, viceprefekt för utbildning vid Institutionen för språk och litteraturer.

Kriget i Ukraina har gjort att tiotusentals ukrainare väntas ta sig till Sverige framöver. I mitten av mars hade redan 14 000 kommit hit och i sitt huvudscenario räknar Migrationsverket med att 76 000 kommer att söka skydd i Sverige före halvårsskiftet.

Det innebär ett stort behov av personer som har kunskaper i ukrainska, exempelvis tolkar, modersmålslärare, översättare och tjänstepersoner vid statliga och kommunala myndigheter.

Nybörjarkurs ges i höst

Vid Institutionen för språk och litteraturer har man haft kurser i ukrainska sedan 2018. Med kort varsel har man nu satt in nybörjarkursen Introduktion till ukrainska i höst. Kursen, som är på 7,5 högskolepoäng och internetbaserad, skulle egentligen ha gått först våren 2023. Flera helt nya kurser är också under utveckling och kommer att kunna ges redan under hösten.

Bild
Petra Platen
Petra Platen.
Foto: Annika Andersson

– Vi har aldrig tagit fram kurser så här snabbt, men det är också en exceptionell situation. Fram till nu har vi varit det enda lärosätet i Sverige med utbildning i ukrainska och vi har ett ansvar för att kompetensen som finns här kommer samhället till nytta, säger viceprefekt Petra Platen.

Bland annat har det tagits fram en breddningskurs för den som har läst minst 60 högskolepoäng i något annat slaviskt språk.

– Förhållandet mellan slaviska språk liknar förhållandet mellan nordiska språk. Vi har utvecklat en kurs som tar vara på det jämförande perspektivet mellan språken, för att skapa ett snabbspår till ukrainskan. Tillsammans med våra kurser i ryska och fornkyrkoslaviska har vi i och med de nya kurserna i ukrainska ett brett utbildningsutbud inom slaviska språk, säger Petra Platen.

Stort intresse för språket

Bild
Thomas Rosén
Thomas Rosén.
Foto: Johan Wingborg

Thomas Rosén, lektor i slaviska språk, är den som undervisar på kurserna i ukrainska. Han är också initiativtagare till ett forskningsprojekt som ska ta fram den första svensk-ukrainska ordboken.

– Att kunna språket är viktigt för att förstå det ukrainska samhället och kulturen. Det är väldigt positivt att vi gör vad vi kan för att öka det svenska samhällets förmåga att möta människor från Ukraina, säger han.

Institutionen för språk och litteraturer har den senaste månaden fått många förfrågningar från personer som vill studera ukrainska – allt från de som vill öppna sina hem för flyktingar till personer som vill utbilda sig till tolkar.

Nybörjarkursen Introduktion till ukrainska samt Ukrainska, grundkurs, etapp 2, liksom de nya kurserna finns att söka nu på antagning.se.

Text: Janna Roosch

Kontakt:
Petra Platen, tel: 031-786 27 49, 070-7656124, e-post: petra.platen@sprak.gu.se

Thomas Rosén, tel: 0733-690433, e-post: thomas.rosen@sprak.gu.se

Läs mer om kurserna