Bild
Dykare planterar ålgräs
Inom forskningsprogrammet Zorro har flera restaureringsprojekt av det hotade ålgräset genomförts, bland annat i Kosterhavet.
Foto: Eduardo Infantes
Länkstig

Forskning om ålgräs tilldelas kaprifolpriset

Publicerad

Forskargruppen Zorro vid Göteborgs universitet tilldelas 2020 års Kaprifolpris av Naturskyddsföreningen i Göteborg. Forskargruppen får priset för förtjänstfullt miljöarbete med att förvalta och restaurera ålgräsängar i svenska vatten.

Kaprifolpriset tilldelas en person eller organisation som gjort något bra för miljön under året. Årets pristagare tillkännagavs vid Naturskyddsföreningen i Göteborgs årsmöte 28 mars.

– Det är roligt med ett projekt som ger en så omedelbar och direkt koppling mellan forskning och praktik får priset. Vissa forskningsresultat kommer direkt till nytta och tillämpning genererar i sin tur nya forskningsfrågor. Det är också spännande med ett projekt som inkluderar så många olika typer av frågeställningar och därmed behov av kompetenser inom många olika discipliner, från miljörätt till marin ekologi, säger Lena Gipperth, professor i miljörätt och en av initiativtagarna till programmet. 

Bild
Lena Gipperth, professor i miljörätt.
Lena Gipperth, föreståndare för Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet, är en av initiativtagarna till forskningsgruppen Zorro.

Samverkan med myndigheter

Zorro är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där marinekologer, oceanografer, ekotoxikologer, miljöjurister och miljöekonomer samarbetar kring frågor som rör förvaltning och restaurering av ålgräsekosystem. 

Forskningsgruppen arbetar även nära flera myndigheter och har varit med och tagit fram en nationell vägledning för restaurering av ålgräs som används i flera restaureringsprogram, bland annat av Göteborgs hamn och i Kosterhavet. De har också utarbetat ett nationellt åtgärdsprogram för ålgräs och producerat ett stort antal artiklar, både vetenskapliga och populärvetenskapliga.

– Jag tror att projektet har varit lyckosamt eftersom vi har så många engagerade medarbetare, från seniorforskare till masterstudenter. Jag vill särskilt lyfta fram Per Moksnes som med sin entusiasm och breda kunskap har fått projektet att utvecklas, säger Lena Gipperth. 

Text: Karl-Johan Nylén

Fakta om ålgräs

Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter och fungerar som barnkammare åt arter som ål och torsk. De stabiliserar bottensedimenten, skyddar stränder mot erosion och gör vattnet klarare. Ålgräs tar även upp näringsämnen ur vattnet och minskar på det sättet effekterna av övergödning. Stora mängder kol tas också upp och lagras i ålgräsängar, vilket bidrar till att minska klimatförändringar.