Länkstig

Författaren och hedersdoktorn Hans Peterson död

Publicerad

Författaren och Humanistiska fakultetens hedersdoktor Hans Peterson är död. Peterson var en av de mest utlånade författarna på svenska bibliotek och var verksam sedan 1945 då han debuterade med barnboken Stina och Lars på vandring. Han skulle ha fyllt 100 år i oktober.

Bild
Hans Peterson 1961
Foto: G. Krook/Wikimedia commons

Utöver barnböcker skrev Hans Peterson romaner och noveller, dramatik och essäer men också en och annan debattartikel där han engagerade sig emot barnaga och i hur skolan skulle fungera och förhålla sig till barnet. 1995 blev han hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Olle Widhe, som är professor i litteraturvetenskap och ledamot i kulturrådets arbetsgrupp för barn- och ungdomslitteratur, har forskat om Hans Peterson i ett projekt som handlade om framväxten av föreställningen om barns rättigheter.

– Som barnboksförfattare har Hans Peterson blivit lite förbisedd av forskningen tycker jag, han var mer betydelsefull än vad man se i forskningen. Jag intresserade mig för hur han tänkte om barnet, ända sedan 1960-talet har han försvarat barnets rättigheter och menade att barnet i vår kultur var utlämnat till vuxnas godtycke.

Uppvärdering av barnlitteraturen

Olle Widhe lyfter också fram Hans Petersons betydelse för att barnlitteraturen har kommit att uppvärderas.

– Han var tidig med att mena att barnboksförfattare inte skiljer sig från andra författare. Det skedde en generell uppvärdering av barnbokslitteraturen på 1960-70-talet och han var med i den diskussionen.

Hans Peterson var inte en del av den politiska litteraturrörelsen under 70-talet. Han vände sig exempelvis emot att man skulle skriva indoktrinerande antikapitalistiska böcker för barn.

– Att han inte anslöt sig till de rådande tidsströmningarna kan ha gjort att det uppfattades som att han saknade politisk udd men han ville skriva en litteratur där barnet kunde vila och inte utsättas för mer våld och obehagligheter. Även om han skrev realistiskt så skrev han inte socialrealistiskt på ett helt igenom tidstypiskt sätt. Han pratade om att litteraturen skulle vara en rastplats och ledstång för barnet, säger Olle Widhe.

Trygghet och språkutveckling

En annan sak som Hans Peterson engagerade sig i var lättläst skrivande. Han ville nå fler barn och ansåg att lättläst var en förutsättning för att alla skulle kunna ta sig in i litteraturens värld och ta del av andra böcker så småningom.

– Men han poängterade att lättläst inte innebär en förenklad bok eller att det betyder att författaren behöver dra ner på det konstnärliga.

– För Peterson var det två saker som var viktigare än allt annat i barnets liv: Tryggheten och språket. Han vävde ihop sitt engagemang i att vilja göra barnet tryggt med viljan att barnet skulle få utveckla sitt språk, sin fantasi och sitt tänkande, säger Olle Widhe.

Hans Peterson debuterade 1945, samma år som Astrid Lindgrens första bok om Pippi Långstrump publicerades. Astrid Lindgren kom att bli Petersons lektör och han menade att hon var den som förlöste honom i skrivandet. De brevväxlade mycket och Astrid Lindgren stöttade och engagerade sig i hans skrivande.

Hans Peterson dog 16 augusti 2022, 99 år gammal.

Text: Johanna Hillgren