Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

E-cigaretter kan vara en fara för hälsan

Publicerad

Två av fem pojkar på gymnasiet har provat e-cigaretter vars söta smak och ångor kan påverka hälsan negativt. De kan även vara en väg till att börja röka vanliga tobakscigaretter. Det visar en ny rapport om användning, attityder och potentiella hälsoeffekter när det gäller e-cigaretter.

Sedan elektroniska cigaretter (e-cigaretter) introducerades på marknaden i början på 2000-talet har deras popularitet ökat stadigt, särskilt bland unga.

Bild
Porträtt Louise Adermark
Docent Louise Adermark
Foto: Svante Adermark

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och biträdande forskare Klara Danielsson, genomfört en kunskapssammanställning av de vetenskapliga studier som utvärderat e-cigaretternas säkerhet och hälsoeffekter.

– Även om halterna av de gifter som tidigare sammankopplats med konventionella tobakscigaretter är reducerade så kan e-cigarettanvändning innebära andra risker. Framförallt är det e-cigaretternas söta smaksättningar som kan påverka munhälsa och lungor negativt. Något som även gäller smaksättningar utan nikotin, säger Louise Adermark.

Rapporten visar även att ungdomar som använder e-cigaretter i större utsträckning börjar röka konventionella tobakscigaretter. Samtidigt indikerar flera undersökningar att e-cigaretter inte är effektiva vid rökavvänjning.

Forskarnas slutsats är att det behövs en tydligare reglering av smaksättningarnas innehåll.

– Det är viktigt att tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter upplyser användarna om eventuella hälsorisker med smaksättningarnas komponenter, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Titel: Elektroniska cigaretter – En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter

Kontakt: Louise Adermark, Sahlgrenska akademin, och Ulrika Ankargren, Länsstyrelsen Västra Götaland

Illustrationer: E-cigaretter (foto: Mostphotos) och porträttbild på Louise Adermark (foto: Svante Adermark).