Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undernutrition hos barn och deras mödrar, ett interdisciplinärt forskningsprogram i Rwanda

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
12,3 miljoner SEK i Sverige och samma summa i Rwanda (University of Rwanda)
Projekttid
2019 - 2024
Projektägare
Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Kort beskrivning

I det här projektet samarbetar University of Rwanda med universiteten i Göteborg, Lund och Umeå, samt med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Södertörns högskola. Programmet finansieras av den svenska biståndsmyndigheten Sida. Åtta doktorander från University of Rwanda registreras för forskarutbildning i Sverige: läkare, agronomer, veterinärer, nutritionsspecialister och IT-specialister. Deltagarna i programmet är mödrar med barn <3 år. Syftet är att finna riskfaktorer för undernutrition och hur de är associerade. Projektet fokuserar bland annat på barns hälsa och nutrition, mödrars hälsa, jämställdhet samt på mjölkkvaliteten hos boskap. I samarbete med hälsovårdsministeriet i Rwanda utarbetas ett mödrahälsovårdsregister.

Projektets fyra fokusområden

  1. Barns hälsa och nutrition och mödrars hälsa och utsatthet för våld. Jämställdhet.
  2. Boskaps hälsa (kor) och mjölkkvalitet.
  3. Utarbetande av ett mödrahälsovårdsregister i samarbete med hälsovårdsministeriet i Rwanda. Variabler på mor och barn samlas in från vårdenheter och utvärderas. Spatiala analyser i tid och rum genomförs för riskfaktorer, som sedan leder till differentierade interventioner, och en innovationskomponent ingår.
  4. Interventionsstudie i samarbete med lokalbefolkningen för att utarbeta ett förebyggande program med utbildningsinsatser för befolkningen i landsbyar.

Bakgrund

Graden av kronisk undernäring är hög i Rwanda, 37 procent av barn <5 år lider av undernäring. Det får kognitiva konsekvenser om barnen inte behandlas före 3 års ålder. Flera interventioner har gjorts i Rwanda utan tydliga resultat.


Syfte

Att identifiera riskfaktorer för undernutrition hos i första hand barn, men också hos deras mödrar genom samarbete mellan fem discipliner: nutrition, medicin och hälsa med pediatrik, obstetrik och folkhälsovetenskap samt GIS (geografiskt informationssystem) för spatiala analyser och innovation. Inom programmet ska också en mindre interventionsstudie genomföras.


Mål

Att finna riskfaktorer från flera forskningsfält och undersöka hur de interagerar, samt hur riskfaktorerna är utspridda geografiskt och i tid. På så sätt kan framtida interventioner skräddarsys för olika provinser och distrikt i Rwanda där förhållanden skiljer sig åt vad gäller tillgång till och innehåll i barns föda, tillgång till näringsriktig mat, familjers levnadsomständigheter, innehav av boskap etc.