Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samtal i medier och politiska intervjuer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och vetenskap

Kort beskrivning

Min forskning har under senare år i stor utsträckning fokuserat på samtal och interaktion i medier. Framförallt har jag studerat journalistiska intervjuer och relationer mellan journalistik och politik. Denna forskning baseras på diskurs- och samtalsanalys (CA) samt de perspektiv på social interaktion som utvecklats av framför allt Erving Goffman.

I den här forskningen studeras samtal empiriskt på mikronivå i syfte att fördjupa kunskapen om hur samtal är organiserade i olika mediegenrer; olika former för public adressering och involvering; journalistikens praktiker och hur samtal i medier är orienterade mot normer och identiteter; politikens medialisering och hur relationer mellan journalistik, politik och medborgare organiseras och förhandlas i medierna.

Denna forskning genomförs delvis i samarbete med kollegor inom the Ross Priory Broadcast Talk group.

Några aktuella publikationer

  • Media Talk and Political Elections in Europe and America (with A Tolson; Palgrave, 2013)
  • “Live co-produced news: emerging forms of news production and presentation on the web”, (with G Eriksson and Å Kroon Lundell, Media, Culture and Society, accepted for publication).
  • “Groundhog day: Extended Repetitions in Political News Interviews” (with R Fitzgerald in Journalism Studies, accepted for publication)
  • “Biased interrogations?” (with G Eriksson, B Johansson and P Wikström in Journalism Studies 2012)
  • “Gaze work in political media interviews” (Discourse and Communication 2012)
  • Talking Politics in Broadcast Media (with M Patrona; Benjamins 2011)
  • “Beyond the broadcast news interview: Specialized forms of interviewing in the making of television news” (with Åsa Kroon Lundell in Journalism Studies 2011)
  • “The joint construction of a journalistic expert identity in studio interactions between journalists on TV news”, (with Åsa Kroon Lundell in Text and Talk 2011)