Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Placerade barns berättelser om familjetillhörighet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingen syftar till att utöka förståelsen för placerade barn i den sociala barnavården och deras känsla av tillhörighet. I ett vidare perspektiv syftar den till att förbättra planering och beslut kring barnet. Intervjuer kommer att genomföras med yngre barn. Projektet har en narrativ ansats och alternativa icke-verbala intervjumetoder kommer att utforskas.