Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marianne Strömberg

STUDIEREKTOR

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marianne Strömberg

Mina forskningsintressen ligger inom området lärares arbete, lärande, och professionella utveckling och har disputerat med avhandlingen De första sex åren – Fyra lärares professionella utveckling med en livshistorisk ingång (Strömberg 2010). Forskningsfrågor som rör inkludering, integration och likvärdig utbildning inom olika utbildningspraktiker ligger också inom ramen för mitt forskningsintresse.

För närvarande ingår jag i nätverket Comparative Didactics and Professional Development (VR-finasierat) som är under uppbyggnad - där syftet är att stärka samarbetet mellan forskargrupper vid fyra universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet samt Université de Genève. Förutom tidigare nämnda nätverk är jag aktiv inom SwePEP (som är en del av det internationella nätverket Pedagogy, Education, Praxis (PEP)) där nyligen boken Att utveckla utbildningspraktiker Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer (2019) utgivits.

Att utveckla samverkansmodell med extern part – Didaktisk utvecklingsdialog med förskolor på tre orter, är ett pågående internfinansierat projekt där jag ingår och som sker i samverkan med forskare från Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, samt företrädare från tre kommuner, Lund, Uppsala och Kungsbacka.

Ett annat pågående uppdrag är som vetenskaplig ledamot i Forskningrådet för interkulturell dialog (FID) finansierat av Västra Götalandsregionen (VGR) där Göteborgs universitet Högskolan i Borås och Högskolan Väst samverkar. Rådet  initierar och bedriver utbildning och följeforskningsprojekt där jag är deltagande forskare i integrationsprojekt i kommunala verksamheter i regionen. Rådet har förutom rapporter utgivit en antologi, Interkulturell dialog i teori och praktik (2018).

Jag har tidigare varit verksam och deltagit i ubyggnaden av forskningsmiljön Research and Capability in Inclusion and Welfare (RCIW) på Högskolan i Borås, som har fokus på praktiknära forskning inom inkluderingsområdet och som  ingår i en skandinavisk forskningsallians SERA (Scandinavian Education Research Alliance). Inom ramen för forskningsmiljöns inriktning har jag tillsammans med forskarkollegor bedrivit följeforskningsprojekt i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, specialpedagogiska utvecklingsenheter och skolor i flera kommuner.

Skolutveckling och pedagogiskt ledarskap (SKUL), är den forskningsmiljö som jag ingår i vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

 

Publicerat material

 

Norlund, Anita & Strömberg, Marianne (2019). Hinder för en likvärdig undervisningspraktik- hjärnorienterade övertygelser. I Att utveckla utbildningspraktiker – Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer. Ingrid Henning-Loeb mfl (red). Studentlitteratur, 2019.

 

Korp, Helena & Strömberg, Marianne (2018) Interkulturell dialog – vägen till vad? I Interkulturell dialog i teori och praktik. Rasoul Nejadmehr (red.). Forskningsrådet för interkulturell dialog. Förlag nordienT, 2018.

 

Norlund, Anita & Strömberg, Marianne (2018).  En kritisk in- och utzoomning av ett hjärnbaserat synsätt på elever. Nordisk Tidskrift för allmän didaktik (NoAD) Vol.4, nr 1 s. 18-33, 2018.

 

Norlund, Anita & Strömberg, Marianne (2016). Samforskning i projektet Rutiner för mottagande av nyanlända elever i Kungsbacka kommun, slutrapport. Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås.

 

Norlund, Anita, Persson, Bengt, Persson, Elisabeth, Strömberg, Marianne & Tyrén, Lena (2016). Samarbetets betydelse för akademin. I rapporten Forskningsbaserat arbetssätt för nya kunskaper om stöd för inkluderingsförmåga – Specialpedagogiskt stöd som praktik. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Västra regionen.