Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Valstugor.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Partiforskningsprogrammet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Partiforskningsprogrammet är ett nätverk av forskare vid Statsvetenskapliga institutionen som intresserar sig särskilt för politiska partier och partisystem. En definition av politiska partier är att de är grupperingar som under en viss etikett ställer upp kandidater i allmänna val. Men i allmänhet är de politiska partiernas roll mycket större än så, de bär i grund och botten upp det demokratiska systemet och de är också centrala även i de system som knappast kan kallas för demokratier.

Forskningsfrågor

Politiska partier har ett inre liv, de samverkar med varandra, de rör sig på väljarnas nivå och utövar beslutsmakt, de formulerar politiska agendor, reformer, förslag och ideologier och partierna bär fram samhällets grundläggande politiska konflikter till ett avgörande. Men partier förändras, anpassar sig och drivkrafterna växlar.

Partiforskningsprogrammet intresserar sig för såväl normativa som empiriska frågor om partiernas plats i det politiska systemet men också för partiernas interna liv, utveckling och historia.

Seminarieserie

Statsvetenskapliga institutionen anordnar ett specialseminarium för partiforskning ett antal gånger per termin. Vi välkomnar kollegor från andra institutioner som är intresserade av partier och partisystem att delta.

Mer information hittar du i kalendariet på vår hemsida.

 

Forskargrupp

Aktuella publikationer

Artiklar

2021

Hagevi, Magnus, Blombäck, Sofie, Marie Demker, Hinnfors, Jonas and Karl Loxbo (forthcoming). A Widening Gap: The Crisis of Representative Democracy in Western European Party systems. Edward Elgar.

Hinnfors, Jonas (2021). Damned if you do, damned if you don’t? Regeringar, väljare och kriser. Statsvetenskaplig Tidskrift, 2.

2020

Bågenholm, Andreas (2020). Öst är öst och väst är väst? En jämförande studie av partisystemens stabilitet i Europa 2008–2019. Nordisk Östforum, 34: 27-50.

2019

Loxbo, Karl, Hinnfors, Jonas, Hagevi, Magnus, Blombäck, Sofie and Marie Demker (2019). The decline of Western European social democracy: Exploring the transformed link between welfare state generosity and the electoral strength of social democratic parties, 1975–2014. Party Politics 3.

Bokkapitel

Blombäck, Sofie, Ravik Jupskås, Anders and Jonas Hinnfors (2019). United or Divided? Preferential Agreement among Party Members in Scandinavia, pp 111-34 [Chapter 6] in Demker, Marie, Heidar Knut and Karina Kosiara-Pedersen (eds), Nordic Party Members. Linkages in Troubled Times, ECPR Press.

Bokrecensioner

Hinnfors, Jonas (2019). Elin Hausgjerd Allern and Tim Bale (eds), Left-of-Centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century, Oxford: Oxford University Press, in Party Politics, 6.