Bild
Valstugor.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Partiforskningsprogrammet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Partiforskningsprogrammet är ett nätverk av forskare vid Statsvetenskapliga institutionen som intresserar sig särskilt för politiska partier och partisystem. En definition av politiska partier är att de är grupperingar som under en viss etikett ställer upp kandidater i allmänna val. Men i allmänhet är de politiska partiernas roll mycket större än så, de bär i grund och botten upp det demokratiska systemet och de är också centrala även i de system som knappast kan kallas för demokratier.

Forskningsfrågor

Politiska partier har ett inre liv, de samverkar med varandra, de rör sig på väljarnas nivå och utövar beslutsmakt, de formulerar politiska agendor, reformer, förslag och ideologier och partierna bär fram samhällets grundläggande politiska konflikter till ett avgörande. Men partier förändras, anpassar sig och drivkrafterna växlar.

Partiforskningsprogrammet intresserar sig för såväl normativa som empiriska frågor om partiernas plats i det politiska systemet men också för partiernas interna liv, utveckling och historia, partimedlemmar och digitala medier.

Forskargrupp

Seminarieserie

Statsvetenskapliga institutionen anordnar ett specialseminarium för partiforskning ett antal gånger per termin. Vi välkomnar kollegor från andra institutioner som är intresserade av partier och partisystem att delta.

Mer information hittar du i kalendariet på vår hemsida.

 

Aktuella publikationer

Böcker

Hagevi, Magnus, Sofie Blombäck, Marie Demker, Jonas Hinnfors and Karl Loxbo (forthcoming). A Widening Gap: The Crisis of Representative Democracy in Western European Party systems. Edward Elgar.

Demker, Marie, Knut Heidar and Karina Kosiara Pedersen (eds.), (2019). Nordic party members. Linkages in troubled times. Rowman & Littlefield International/ECPR Press.

Bjereld, Ulf, Sofie Blombäck, Marie Demker och Linn Sandberg (2018). Digital demokrati? Partierna i en ny tid. Atlas förlag, Stockholm.

Artiklar

2021

Demker, Marie and Pontus Odmalm (2021). From governmental success to governmental breakdown: how a new dimension of conflict tore apart the politics of migration of the Swedish centre-right.  Journal of Ethnic and Migration Studies.

Hinnfors, Jonas (2021). Damned if you do, damned if you don’t? Regeringar, väljare och kriser. Statsvetenskaplig Tidskrift, 2.

2020

Bågenholm, Andreas (2020). Öst är öst och väst är väst? En jämförande studie av partisystemens stabilitet i Europa 2008–2019. Nordisk Östforum, 34: 27-50.

Hooghe, M., and Kölln, A. (2020). Types of party affiliation and the multi-speed party: What kind of party support is functionally equivalent to party membership?. Party Politics, 26(4), 355-365.

Johns, R., and Kölln, A. (2020). Moderation and Competence: How a Party's Ideological Position Shapes Its Valence Reputation. American Journal of Political Science64(3), 649-663.

2019

Loxbo, Karl, Jonas Hinnfors, Magnus Hagevi, Sofie Blombäck and Marie Demker (2019). The decline of Western European social democracy: Exploring the transformed link between welfare state generosity and the electoral strength of social democratic parties, 1975–2014. Party Politics 3.

Mason, A. et al. (2019). How attractive are political parties and trade unions to young people? (II). Intergenerational Justice Review, 5(1). Special Issue.

Whiteley, P., and Kölln, A. (2019). How do different sources of partisanship influence government accountability in Europe?. International Political Science Review, 40(4), 502-517.

Bokkapitel

2020

Seeberg, H. B. and Kölln, A. (2020). The Red-Green Alliance – Is it Red or Green?. In Oxford Handbook of Danish Politics, Peter Munk-Christiansen, Jørgen Elklit and Peter Nedergaard, eds., Oxford: Oxford University Press.

2019

Blombäck, Sofie, Anders Ravik Jupskås and Jonas Hinnfors (2019). United or Divided? Preferential Agreement among Party Members in Scandinavia, pp 111-34 [Chapter 6]. In Demker, Marie, Heidar Knut and Karina Kosiara-Pedersen (eds), Nordic Party Members. Linkages in Troubled Times, ECPR Press.

Demker, Marie and Constanza Sanhueza Petrarca (2019). Support for Swedish integration policies for immigrants: economic motivations and party preference. In Andersson, Ulrika, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg och Annika Bergström (red). Storm och Stiltje, SOM-bok nr 74, Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Kölln, A. and Polk, J. (2019). A Break in the Representative Chain: Party Members’ Ideological Disagreement with Candidates and Demands for Intra-Party Democracy. In Nordic Party Members: Linkages in Troubled Times, Marie Demker, Knut Heidar and Karina Kosiara-Pedersen, eds., London: Rowman & Littlefield /ECPR Press.

Kölln, A. and Polk, J. (2019). Parties’ Ideological Representation in the Nordic Countries: Comparing Party Voters, Members and Candidates. In Nordic Party Members: Linkages in Troubled Times, Marie Demker, Knut Heidar and Karina Kosiara-Pedersen, eds., London: Rowman & Littlefield /ECPR Press.

Bokrecensioner

Hinnfors, Jonas (2019). Elin Hausgjerd Allern and Tim Bale (eds), Left-of-Centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century, Oxford: Oxford University Press, in Party Politics, 6.