Bild
Nervkrets för flyktbeteende i C. elegans
Bilden visar alla kända nervceller, kontakter till andra nervceller samt riktningen på signalerna, för ett koordinerat flyktbeteende i C. elegans som styr bakåtriktad rörelse i djuret.
Foto: Julia Morud Lekholm
Länkstig

Molekylär neurobiologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Finansiär
Stiftelsen för Strategisk Forskning, Åke Wibergs Stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, OE & Edla Johanssons Stiftelse

Kort beskrivning

Morud Lekholms forskargrupp jobbar inom området molekylär neurobiologi och är i synnerhet intresserad av hur information processas i nervsystem. Gruppen studerar vilka typer av proteiner som är inblandade i att registrera och föra vidare sensorisk information från omgivningen och hur detta kan generera ett svar i form av ett förändrat beteende.

Gruppen arbetar främst med en typ av jonkanaler, så kallade ligandstyrda jonkanaler, för att förstå hur dessa regleras samt deras roll i olika typer av beteenden som exempelvis inlärning. För att studera dessa på ett grundläggande sätt använder gruppen en rad olika tekniker och modellsystem: in vivo-studier i nematoden C. elegans och elektrofysiologi samt biokemiska och biofysikaliska tekniker för dynamiska strukturstudier.

Gruppmedlemmar

Leona Cesar, doktorand
Andrea Cellini, postdoc
Emelie Aspholm, postdoc
Davide Zabeo, postdoc