Bild
en man tittar på en elefant ute i naturen
Foto: Madiba.de African Inspiration on Unsplash
Länkstig

Kriget mot tjuvjakt i Afrikas fredsparker: En studie av militariserad viltvård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 229 400
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

I södra Afrika har viltförvaltningen under de senaste årtiondena i ökande grad kommit att präglas av militarisering. I kampen mot tjuvjakt används allt oftare den nationella militären och parkvakter förses med mer sofistikerade vapen och militär utrustning och ges allt mer avancerad militär träning. Projektets syfte är att undersöka vad denna utveckling får för konsekvenser för viltförvaltningens legitimitet och effektivitet.