Länkstig

Grupp Karin Sundfeldt

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Translationell forskning med fokus på primär och sekundär prevention av gynekologisk cancer och endometrios, inklusive uppkomstmekanismer, screening, tidig diagnostik samt riskreducerande kirurgi.

Sammanfattning av forskning

Karin Sundfeldt försvarade sin avhandling ”Regulation of cell-cell adhesion and transcription in the ovary: Implications for tumorigenesis” 1999 och fortsatte sedan i mer än ett decennium med cellvidhäftning och EMT-fokuserad forskning, vid sidan av uppbyggnaden av en gynekologisk tumörbiobank.

Fokus på uppkomstmekanismer och biomarkörer för tidig diagnos av äggstockscancer är en kontinuerlig röd tråd i forskningen. De huvudsakliga målen är för närvarande fokuserade på:

 • Primär och sekundär prevention av gynekologisk cancer genom konstruktion av paneler för upptäckt av tumörmutationer i vätskebiopsier som t.ex. cellprov från livmoderhalsen.
 • Förståelse för gynekologisk cancer associerad till endometrios – hur, varför och vem?
 • In-vitro-studier baserade på primär cellkultur av endometrios och äggstockscancer.
 • NK-cellreglering i äggstockscancer.
 • Opportunistisk salpingektomi -  två registerrandomiserad kontrollerad trial (rRCT) HOPPSA respektive SALSTER.
 • Retropsektiv registerstudie på äggstockskirurgi i GynOP (nationellt gynoperations-register sedan 1997). Prognosen och riskerna med kirurgi av benigna äggstockscystor kommer att utvärderas i en kohort av 23 300 kvinnor mellan 2001-2021.

Forskningsverktyg och resurser

 • Kontinuerliga provtagningar och noggrant underhåll av Sahlgrenska Gynecology Cancer Biobank.
 • Olika proteinbaserade angrepssätt, masspektrometri, proximity extension assay (OLINK-platforms), antikroppsmatriser, glykomik och nanopartikelstödda glycovariant-analyser.
 • NGS; DNA-matrisplattformar; exom-seq från både flytande biopsier och hela vävnader, makro- eller mikrodissikerad genom laserstråleteknik.
 • Ultrakänsliga analyser av tumörmutationer, 0,1% (SimSenSeq).
 • In vitro: primär cellkultur och cellinjer, organoider, protein- och RNA-uttrycksmönster.
 • Flödescytometri, MSI,  immunhistokemi och vävnads-mikromatriser (TMA).
 • Registerbaserade randomiserade kontrollerade studier (HOPPSA och SALSTER).
 • Epidemiologiska studier genom användandet av nationella register; GynOp. Svenska registret för gynekologisk cancer (SWEGC), SoS.

Nuvarande gruppmedlemmar

Karin Sundfeldt, MD, PhD, Professor, PI och Consultant Ob&Gyn
Anna Linder, PhD, Forskare och labansvarig
Claudia Mateoiu, MD PhD, Specialist - gynekologisk patologi
Benjamin Ulfenborg, PhD, Docent, Biostatistiker
Björg Kristjansdottir, MD, PhD, gyncancerkirurg
Elin Bernson, PhD, Postdoc
Maria Lycke, MD, Postdoc, gyncancerkirurg
Amanda Olsson Widjaja, Doktorand (bioteknologi)
Jacob Malchau Lauesgaard, MD, Doktorand
Carina Iloson, MD, Doktorand
Anna Darelius, MD, Doktorand
Sara Schumacher, Doktorand
Julia Wängberg, MD, Biträdande forskare
Ida Nygren Hanson, Forskningssjuksköterska
Johanna Hall, Forskningssjuksköterska

Utvalda publikationer

 1. Diagnostic potential of nanoparticle aided assays for MUC16 and MUC1 glycovariants in ovarian cancer.
  Jain S, Nadeem N, Ulfenborg B, Mäkelä M, Ruma SA, Terävä J, Huhtinen K, Leivo J, Kristjansdottir B, Pettersson K, Sundfeldt K*, Gidwani K*. Int J Cancer 2022:May 9:Online ahead of print.
   
 2. Targeted selected reaction monitoring (SRM) verifies histology specific peptide signatures in epithelial ovarian cancer.
  Liljedahl-L, Kilsgård-O, Malmström-J, Kristjansdottir-B, Waldemarsson-S, Sundfeldt K. ; Cancers (Basel) 2021:13(22). 
   
 3. Analysis of blood group antigens on MUC5AC in mucinous ovarian cancer tissues using in situ proximity ligation assay.
  Mateoiu C, Vitiazeva V, Kristjansdottir B, Weijdegård B, Örnros J, Gallini R, Kamali-Moghaddam M, Sundfeldt K*, Karlsson NG*. Glycobiology 2021:31(11):1464-1471. 
   
 4. Univariate and classification analysis reveals potential diagnostic biomarkers for early stage ovarian cancer Type 1 and Type 2.
  Marcišauskas S, Ulfenborg B, Kristjansdottir B, Waldemarson S, Sundfeldt K. J Proteomics. 2019 Jan 30;196:57-68 IF: 3.9.
   
 5. A two-step strategy for identification of plasma protein biomarkers for endometrial and ovarian cancer.
  Enroth S, Berggrund M, Lycke M, Lundberg M, Assarsson E, Stålberg K, Olovsson M, Sundfeldt K*, Gyllensten U*. *Shared authorship. Clin Proteomics, 2018 Dec 1;15:38. IF: 3.3.
   
 6. A multicenter clinical trial validating the performance of HE4, CA125, risk of ovarian malignancy algorithm and risk of malignancy Index.
  Lycke M, Kristjansdottir B, Sundfeldt K. Gynecol Oncol. 2018 Oct;151(1):159-165 IF 5.0.
   
 7. Evaluation of liquid from the Papanicolaou test and other liquid biopsies for the detection of endometrial and ovarian cancers.
  Wang Y, Li L, Douville C, Cohen JD, Yen TT Kinde I, Sundfelt K, Kjær SK, Hruban RH, Shih IM,Wang TL, Kurman RJ, Springer S, Ptak J, Popoli M, Schaefer J, Silliman N, Dobbyn L, Tanner EJ, Angarita A, Lycke M, Jochumsen K, Afsari B, Danilova L, Levine DA, Jardon K, Zeng X, Arseneau J, Fu L, Diaz LA Jr, Karchin R, Tomasetti C, Kinzler KW, Vogelstein B, Fader AN, Gilbert L, Papadopoulos N. Sci Transl Med. 2018 Mar 21;10(433). IF: 22.1.
   
 8. Efficacy of salpingectomy at hysterectomy to reduce the risk of epithelial ovarian cancer: a systematic review.
  Darelius A, Lycke M, Kindblom JM, Kristjansdottir B, Sundfeldt K, Strandell A. BJOG. 2017 May;124(6).
   
 9. Diagnostic potential of tumor DNA from ovarian cyst fluid.
  Wang Y*, Sundfeldt K*, Mateoiu C, Shih leM, Kurman RJ, Schaefer J, Silliman N, Kinde I, Springer S, Foote M, Kristjansdottir B, James N, Kinzler KW, Papdopoulos N, Dias LA, Vogelstein B. elife. 2016 Jul 15;5. *Shared first authorship. IF: 7.7.
   
 10. Phenotypic plasticity of the ovarian surface epithelium: TGF-beta1 induction of epithelial to mesenchymal Transition (EMT) in vitro.
  Zhu Y, Nilsson M, Sundfeldt K.  Endocrinology. 2010 Nov; 151(11):5497-5505.. Including an editorial by Brown and Shathasivam in the same issue of Endocrinology “Maintaining mesenchymal properties of ovarian surface epithelial cells: A potential early protecitive role for TGF-beta in ovarian carcinogenesis. IF: 4.9

Fler publikationer från grupp Karin Sundfeldt på PubMed

Karin Sundfeldt
Foto: Cecilia Hedström

Kontaktinformation

Karin Sundfeldt

E-post: Karin Sundfeldt
Telefon: +46 (0)31 342 2145
Personlig GU-sida
 

Besöksadress:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kvinnokliniken