Bild
Illustration av ett HPV-virus
Illustration av ett HPV-virus
Foto: Jan Funke
Länkstig

Johanna Wiik - Både aktiv HPV-infektion och excisionsbehandling kopplas till förtidsbörd

Publicerad

Johanna Wiik disputerade den 6 maj på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet obstetrik och gynekologi

Titeln på avhandlingen är: Human papillomavirus infection and preterm delivery

Länk till avhandlingen

Både aktiv HPV-infektion och excisions-behandling kopplas till förtidsbörd

Bild
Johanna Wiik specialistläkare i obstetrik och gynekologi, verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
​ Johanna Wiik, specialistläkare i obstetrik och gynekologi, verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ​

Livmoderhalscancer orsakas av vissa typer av humant papillomvirus HPV1. Cellförändringarna som föregår cancern syns sällan och ger oftast inga besvär, utan upptäcks genom HPV-testning /cellprovtagning. Utveckling av cancer förebyggs genom HPV-vaccination2, screeningprogram3 och om höggradiga cellförändringar har uppkommit så tas dom bort genom en så kallad ”excisionsbehandling4”.

Behandlingar gjorda både före och under graviditeten har tidigare kopplats till en ökad risk för förtidsbörd, alltså förlossning före 37 fullgångna veckor. Och förtidsbörd i sin tur är den viktigaste orsaken till sjuklighet och död hos nyfödda barn.

– Mekanismerna bakom varför behandlingen ökar risken för förtidsbörd är inte klarlagda. Min forskning handlar om att försöka förstå varför tidigare behandling av cellförändringar är kopplad till förtidsbörd. Men även att besvara frågan om det finns ett samband mellan obehandlad HPV-infektion och/eller cellförändringar och förtidsbörd, säger Johanna Wiik, specialistläkare i obstetrik och gynekologi, verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det som studerats är excisionsbehandlingar gjorda före graviditeten, det är mycket ovanligt att ta bort cellförändringar under graviditeten. 

Majoriteten av befolkningen smittas någon gång under livet av detta sexuellt överförbara virus, men hos de flesta läker infektionen ut spontant inom två år. Hos andra blir HPV-infektion kvar och då finns en ökad risk att på sikt drabbas av olika former av cancer, främst livmoderhalscancer men även cancer i svalg, penis och ändtarm1.

Bild
Höggradiga cellförändringar opereras bort för att förhindra utveckling av livmoderhalscancer. Det sker idag oftast med en slynga
Höggradiga cellförändringar tas bort för att förhindra livmoderhalscancer. Det sker idag oftast med en slynga med en glödtråd (som på bilden) och ibland med laser. Denna excisions-behandling kallas också konisering. (Del av fig.4, sid.16)
Foto: Jan Funke

Även obehandlade cellförändringar är kopplade till ökad risk för förtidsbörd
– Vi fann att pågående HPV-infektion samt obehandlade
cellförändringar under graviditet är kopplade till ökad risk för förtidsbörd samt även till förtidig vattenavgång och neonatal dödlighet, det vill säga att barnet dör före den 28 levnadsdagen.

Risken för förtidsbörd och för tidig vattenavgång var dock större hos kvinnor som blivit behandlade för cellförändringar, och risken ökade med excisionens djup.

– Nya fynd var att även små excisioner ökar risken för förtidsbörd och förtidig vattenavgång och även jämfört med kvinnor som har cellförändringar. Nytt var också att tidigare excisionsbehandlingen ökar risken för förtidig vattenavgång i fullgångna graviditeter och att risken ökar med excisionens djup.

Forskningsresultaten visade en ökad risk för infektion i livmodern (chorioamnionit) efter behandling. Man fann även en ökad risk för sepsis (blodförgiftning) hos det nyfödda barnet och att den risken ökar med excisionens djup, vilket inte visats tidigare.

Den vanligaste orsaken till en infektion i livmodern samt även till spontan förtidsbörd är att bakterier från slidan tar sig upp till livmodern.

– Våra forskningsresultat indikerar att denna risk kan vara ökad efter tidigare behandling för cellförändringar. Vi fann dock inte att sammansättningen av bakterier i livmodertappen försämrades efter excisionsbehandling.

Bild
Höjden på den borttagna vävnaden vid behandling (kon-längden / cone-length) har betydelse för risken att drabbas av förtidsbörd
Höjden på den borttagna vävnaden vid behandling (kon-längden / cone-length) har betydelse för risken att drabbas av förtidsbörd efter behandling.
Foto: Jan Funke

Ger stöd för vaccinationsprogrammet och screening för livmoderhalscancer
– Våra fynd är ytterligare ett stöd för vaccinationsprogrammet mot HPV samt för att kvinnor bör delta i screeningen för livmoderhalscancer, för att så tidig som möjligt upptäcka eventuella cellförändringar till följd av HPV-infektion. För ju tidigare cellförändringar upptäcks, desto bättre kan vi följa och behandla dem.

Hon rekommenderar även att man berättar för sin barnmorska, när man skriver in sig på mödravården, om man har haft cellförändringar och om man blivit behandlad för detta. Då kan förlossningsvården väga in den informationen när graviditetsövervakning planeras.

– När man som gynekolog behandlar cellförändringar så skall man ta bort alla cellförändringar, för att förhindra utveckling av cancer, men samtidigt undvika att ta bort frisk vävnad, speciellt hos kvinnor i barnafödande ålder. Vi föreslår att storleken på excisionen finns tillgänglig för riskbedömning i förlossningsvården.

MER FAKTA

  1. Humant papillomvirus HPV, finns över 200 olika typer av HPV där vissa typer orsakar könsvårtor (kondylom) och vissa typer på lång sikt kan orsaka cancer. (Källa: Folkhälsomyndigheten1)
  2. Vaccin mot humant papillomvirus (Källa: Folkhälsomyndigheten2)
  3. Screeningprogram vid livmoderhalscancer – länk till Regionala cancercentrum
  4. Excisionsbehandling – Bortoperation av en liten bit av livmodertappen med glödtråd eller laser. Det kallas konisering eller excision. Vävnadsbiten skickas sedan till ett laboratorium. Där undersöks hur allvarliga cellförändringarna är och om hela det förändrade området har blivit borttaget. (Källa 1177)
  5. Forskningsdata från studierna ovan kommer från stora svenska register-studier där uppgifter från förlossningar registrerade i Medicinska födelseregistret har kopplats till Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och Cancerregistret.

Text: Susanne Lj Westergren

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Tid: 220506 kl 09:00 Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jubileumsaulan Gula stråket 2A Göteborg

Disputationen kommer hållas på engelska

Disputationen kan även följas via länk: https://gu-se.zoom.us/j/61190810735

Huvudhandledare: Verena Sengpiel
Bihandledare: Bo Jacobsson, Staffan Nilsson, Katrine Sjøborg
Opponent:  Peter Sasieni, professor, King's College, London, UK
Betygsnämnd: Ann Thurin-Kjellberg, Lauren Lissner, Christer Borgfeldt, Joakim Dillner och Katariina Laine