Bild
En familj utanför sitt hus i en by i Tanzania
Foto: Magdalena Kula Manchee, Unsplash
Länkstig

Institutionella utmaningar och strategier för hållbara utvecklingsprojekt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Forskningsprojektet Iundersöker förutsättningar för, och konsekvenser av, lokalt deltagande i biståndsfinansierade utvecklingsprojekt som genomförs i samhällskontexter med utbredd fattigdom, korruption och låga nivåer av tillit mellan medborgare. Projektet hanterar den övergripande frågan om hur institutionella utmaningar kan hanteras i utvecklingsprojekt på lokal nivå i kontexter med utbredd fattigdom, korruption och låg tillit. Syftet är att bättre förstå de institutionella utmaningarna i lokala utvecklingsprojekt, samt att identifiera vilka strategier – inklusive lokalt deltagande – som framgångsrikt kan bygga välfungerande organisationer med hög institutionell kvalitet i dessa sammanhang. Empiriskt studerar vi utvecklingsprojekt som arbetar med småskalig förnybar elektricitet på landsbygden i Tanzania.