Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frontlinjearbete inom den sociala barn- och ungdomsvården

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingen berör frontlinjepraktik inom den sociala barn- och ungdomsvården där orosanmälningar på barn och ungdomar tas emot och hanteras. Jag vill söka kunskap om hur socialsekreterare, i den initiala fasen som kallas förhandsbedömningar, går till väga för att identifiera barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Studien har en etnografisk ansats och planeras vara färdigställd hösten 2023.