Bild
voteringsknappar
Länkstig

En komplett databas över voteringar i Sveriges Riksdag, 1925-2022

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
1 536 000
Projekttid
2023 - 2024
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att göra uppgifter från samtliga omröstningar i Sveriges riksdag mellan 1925 och 1993 åtkomliga för forskarsamhället och för allmänheten. Idag är omröstningar från riksdagsåret 1993/94 tillgängliga via riksdagens hemsida. Omröstningar före 1993 förvaras i format som omöjliggör systematisk analys. Under tvåkammarriksdagen, dvs. till 1970, kommer vi att registrera omröstningar på individuell nivå i såväl riksdagens första som andra kammare. Från 1971 gör vi likadant i enkammarriksdagens enda kammare. Vi skall även samla in individuella uppgifter om kön, födelseår och partitillhörighet för riksdagsledamöterna samt specifika uppgifter för varje omröstning. Vad gäller voteringarna kommer vi att utgå från riksdagsbibliotekets digitala arkiv, där omröstningarna är arkiverade i fyra olika format, och använda data-assisterad så kallad MM- och OCR-teknik för att sammanställa uppgifterna i analyserbart format. Uppgifter om riksdagsledamöterna kommer från bibliografiska lexikon samt från riksdagens databas ”Rixlex”. När det här projektet är genomfört kommer forskare, journalister och allmänheten att kunna få svar på frågor om den svenska politiska historien som tidigare inte varit möjliga att besvara. Till exempel kommer regeringens dagordningsmakt i lagstiftningsprocessen kunna studeras under olika politiska omständigheter och frågor om partidisciplin, ideologiska idealpositioner och polarisering kommer att kunna besvaras bättre än tidigare.