Bild
Gemensamt byggande
Foto: Jenny Stenberg
Länkstig

Egnahem för alla – egna hem genom eget arbete i ett innovativt egnahemsområde

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 miljoner SEK
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

Egnahemsfabriken och Orust kommun ska i samverkan med Ekobanken och Mikrofonden skapa en möjlighet och finansieringsmodell som tillhandahåller en tredje väg för att lösa bostäder för fler. Målgruppen är alla som vill skapa ett eget hem genom eget arbete, med särskilt fokus på grupper som har svårt att ta sig in på bostads- eller arbetsmarknaden.
Projektledare: Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn.
Medverkande: Tinna Harling, Erik Berg, Anna Berglund, Egnahemsfabriken Tjörn; Jenny Stenberg GRI-GU; Klara Sjögren Holtz, Rickard Karlsson, Orust kommun; Joakim Widén, Kristoffer Lüthi, Ekobanken; Ylva Lundkvist Fridh, Mikrofonden; Jan Svensson, Coompanion; John Helmfridsson, Föreningen för byggemenskaper; John Areblad, Kanvassfilm.
Fallstudieområde: Ellös, Orust.