Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Barns upplevelser av att möta professionella inom socialtjänstens barnavårdsutredningar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet avser att undersöka hur barn upplever mötet och/eller kontakten med professionella inom socialtjänsten när de på olika sätt medverkar i en barnavårdsutredning. Vid genomgång av forskningsläget finns en del kunskap om barns upplevelser av den sociala barnavården, men det mesta är retrospektivt och berör placerade barn. Det saknas kunskap om hur barn själva upplever det under barnavårdsutredningen, oavsett om den leder till insats eller inte. Förutom en scoping review för att ringa in kunskapsläget innehåller avhandlingsprojektet också intervjuer med barn om deras upplevelser.