Länkstig

Att styra möjligheten att få stanna: en samtidshistorisk studie av svenska statens styrning av migranters tillgång till stadigvarande vistelse

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet undersöker den statliga styrningen av migranters möjlighet till stadigvarande vistelse i Sverige, ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Projektet syftar till att förstå släktskapet mellan migrationspraktiker under 1900-talets och 2010-talet, i avseende på stadigvarande vistelse, och med vilka diskurser, materiella villkor och procedurer som dessa möjliggjorts, legitimerats och (re)producerats. Genom undersökningen är målet också att påvisa hur den statliga styrningen avgränsat vilka kategorier av migranter som fått vistats stadigvarande i Sverige, och hur det upprättat ojämlika villkor för olika gruppers tillgång till sociala och mänskliga rättigheter.