University of Gothenburg
Breadcrumb

Om avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Här kan du läsa mer om avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition. Vi berättar mer om våra mål, organisation och samarbetspartners.

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition är en av fyra avdelningar vid Institutionen för medicin. Här arbetar drygt 100 anställda samt cirka 140 personer som är knutna till avdelningen. Vi har våra lokaler på Medicinareberget, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

Vår forskning

Hos oss bedrivs bred forskning med flera olika inriktningar och specialiseringar. Vi använder oss av translationell forskning som kombinerar allt ifrån preklinisk forskning i laboratoriemiljö och djurforskning till klinisk forskning med försökspersoner.

Våra mål

Vårt övergripande syfte är att förstå sjukdomsmekanismer och utveckla specifika diagnostiska verktyg och behandlingar som underlättar en mer individanpassad behandling för patienter med:

  • benskörhet
  • endokrina sjukdomar (hormonsjukdomar) 
  • hematologiska sjukdomar (sjukdomar i blodet och de blodbildande organen) 
  • sömnstörningar
  • astma
  • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
  • IBS (irritable bowel syndrome) 

Det pågår också ett antal projekt för att utvärdera effekterna av näring och probiotika på dessa sjukdomar. 

Utbildning – en viktig del

Våra forskare på avdelningen är mycket engagerade i att utbilda ny personal inom sjukvården. Vi ansvarar bland annat för Dietistprogrammet och avancerade kurser inom klinisk nutrition samt medverkar i stora delar av Läkarprogrammet, främst i kurserna invärtesmedicin I och II.

En förutsättning för att utveckla forskningen är forskarutbildningen. Vi på avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, har som mål att utbilda doktorander till självständiga och kritiskt tänkande forskare. Vi erbjuder handledning inom ett stort antal ämnen i en dynamisk och komplett akademisk miljö med forskning av hög klass.

Samarbete med sjukvård och läkemedelsindustri

Vi har en nära samverkan med vården vilket ger stora möjligheter till en hög kvalitet både vad gäller klinisk utbildning och forskning. Behov och frågor som uppkommer inom hälso- och sjukvården har därför en given plats inom vår forskning och leder till att nya behandlingar, metoder och tekniker snabbare når ut till vården och patienten. Vi samarbetar också med läkemedelsindustrin och Västra Götalandsregionen.

Jobba hos oss

Är du forskare och vill ta nästa steg i din karriär? Hos oss arbetar du i framstående forskningsmiljöer som ger dig stora möjligheter att utvecklas. Vid institutionen för medicin bedriver vi preklinisk forskning i laboratoriemiljö, klinisk forskning och studier på befolkningsnivå.

Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården och ett stort internationell kontaktnät. Genom Sahlgrenska akademins teknikplattform Core Facilities har du tillgång till kvalificerad vetenskaplig expertis och avancerad teknisk infrastruktur.

Så är det att jobba hos oss