University of Gothenburg

Contact information

Postal address
För post till Natrium:
Box 463
405 30 Göteborg
Visiting address
Besöksadress Natrium:
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg

Entrén till huset finns ungefär i mitten av Medicinarelängan och nås via restaurangen Salt & Syra.
Shipping address
För leverans till Natrium:
Medicinaregatan 19
413 90 Göteborg
(Behövs en lastkaj är det Medicinaregatan 17)