Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Visuell praktik för hållbar miljö - expanderat berättande

Kurs
FKAEVP
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15050
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen fokuserar på visuellt berättande i relation till miljörelaterade frågor som klimatförändringar, hållbar framtid och relationen människa natur. Kursen ges på avancerad nivå och vänder sig till dig som vill utveckla visuella metoder och berättarverktyg för att kommunicera och förmedla kunskap kring miljöfrågor.

Om utbildningen

Kursen har fokus på utveckling av samverkan mellan vetenskapliga och konstnärliga sätt att berätta och kommunicera. Under kursens gång kommer du få utveckla mer avancerade och nyskapande sätt att kommunicera med XR-tekniker i kombination med digital och rumslig gestaltning. Kursen är tvärdisciplinär och som student på kursen kommer du få undersöka metoder och utbyta erfarenheter för berättande och visualisering inom områden för kursens tema. 

Kursen utgår från en historisk översikt av relationen mellan konst och vetenskap i utveckling av vetenskapliga fältarbeten. Samtliga studenter kommer få självständigt planera och genomföra ett mindre fältarbete med dokumentation och redovisa detta genom en gestaltande presentation.

Undervisning innefattar gästföreläsare och samverkan med etablerade institutioner ute i samhället, till exempel museer, arkiv och samlingar. Kursen är relaterad till Agenda 2030 och arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande relevant erfarenhet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.