Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Verksamhetsförlagt projekt i biologi

Kurs
BIO331
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21034
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21035
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill praktisera dina kunskaper i biologi på ett företag, vid en myndighet eller på ett universitet/högskola. Du behöver hitta handledare och projekt på egen hand samt få ditt projekt godkänt av kursledaren för att du ska bli registrerad på kursen.

Om utbildningen

Inom ramen för kursen får du möjlighet att, enskilt eller i mindre grupp, genomföra en praktisk uppgift antingen externt på företag, institut eller myndigheter eller inom en av biologiinstitutionerna vid GU. Det ska finnas en tydlig koppling till någon av inriktningarna inom biologiområdet, men till skillnad mot under examenskurserna behöver det inte finnas en uttalad vetenskaplig frågeställning. Uppgiften kan även vara en vetenskapligt upplagd undersökning eller en tillämpning av tidigare vunnen kunskap inom ett område som väljs av den studerande i samråd med handledare och examinator. Kursen kan ges på engelska för enskilda studenter om det intygas av handledaren på institutionen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp Alternativ 2: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp För båda alternativen krävs dessutom minst en fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom samma ämnesområde som det verksamhetsförlagda projektet.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av att genomföra ett projekt inom biologi samt redovisa resultat och hur projektet genomförts i form av en skriftlig rapport.

Lokaler

Undervisningen sker där projektet genomförs. Studenten kan behöva både en handledare som hjälper till med det praktiska genomförandet på plats och en handledare på institutionen som kan komma med synpunkter på den vetenskapliga delen av arbetet och rapportskrivandet.