Länkstig

Vågrörelselära och optik

Kurs
FYP104
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21101

Om utbildningen

Innehåll

 • Allmän vågrörelselära och vågekvationen.
 • Periodisk svängning.
 • Mekaniska och elektromagnetiska vågor.
 • Transversella och longitudinella vågor.
 • Stående vågor.
 • Mekaniska vågor i gaser, vätskor och fasta kroppar.
 • Ljudvågor, infraljud och ultraljud. Doppler-effekt.
 • Musikinstrument och hörselns funktion utifrån ett fysikaliskt perspektiv.
 • Elektromagnetiska fält.
 • Ljusets polarisation, reflexion, transmission, brytning, interferens, diffraktion och dubbelbrytning.
 • Avbildning, optiska instrument och ögats funktion utifrån ett fysikaliskt perspektiv
 • Koherens. Lasrar. Fotonbegreppet.
 • Olika modeller för att beskriva ljus.

Delkurs 1: Vågrörelselära och optik

Denna del utgörs av föreläsningar, räkneövningar och egna studier. Examination sker genom salstentamen.

Delkurs 2: Laborationer

I denna utför studenten experimentella uppgifter. De inledande uppgifterna presenteras muntligt vid laborationstillfället. Den avslutande uppgiften presenteras genom en skriftlig rapport.

Delkurs 3: Demonstrationer

Studenten får fördjupa sig inom vågrörelseläran och optiken kring ett specifikt experiment som sedan presenteras muntligt.

Delkurs 4:  Programmering med Matlab

I denna del får studenten utveckla och fördjupa kunskaperna i programmering och Matlab. Programmeringskunskaperna tillämpas på att simulera och visualisera problem inom vågrörelseläran och optiken.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1 på Fysikprogrammet, eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.