Bild
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Utbildning för hållbar utveckling - en introduktion

Kurs
ESD101
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19250
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

I den här kursen ställs frågan, vad är utbildningens roll och ansvar, inte bara för att hantera hållbarhetsproblem, utan också för att förebygga dem och att skapa en mer hållbar framtid?

Kursen ges helt på distans och undervisningsspråk är engelska.

Om utbildningen

Det finns bara en jord. Med globala utmaningar som klimatförändringar, massutrotning av arter, ökande ojämlikhet och en växande global befolkningsmängd, verkar framtidsutsikterna dystra.

I den här helt webbaserad kursen ställs den centrala frågan, vad är utbildningens roll och ansvar, inte bara för att hantera hållbarhetsproblem, utan också för att förebygga dem och att skapa en mer hållbar framtid? 

Du kommer att kritiskt och aktivt utforska centrala begrepp och perspektiv inom fältet utbildning för hållbar utveckling. Kursinnehållet relateras till deltagarnas egna bakgrunder, intressen och tidigare erfarenheter.

Kursen är öppen för studenter med olika utbildningsbakgrund, exempelvis miljövetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, ekonomi, konst och humaniora, men intresse för både hållbar utveckling och utbildningsfrågor är en förutsättning.

Kursen är en introduktion till, och utgör en grund för, övriga kurser inom Masterprogrammet i utbildning för hållbar utveckling. Kursen ges helt på distans och undervisningsspråk är engelska

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

A Bachelor's Degree of 180 credits, or a professional qualification specializing in the school system of at least 180 credits and an individual degree project/thesis of 15 credits within or outside the degree, or equivalent knowledge and skills. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.