Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Tillämpad analytisk kemi inom marin vetenskap

Kurs
MAR455
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21960
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen fokuserar på teori och tillämpningar av toppmodern metodik och ger en fördjupad förståelse för de analytiska tekniker som behövs för att karakterisera fysikaliska och kemiska egenskaper i havet samt kvantifiering av enskilda föreningar. De presenterade teknikerna är också relevanta för en bredare tillämpning inom industri och miljövetenskap.

Om utbildningen

Kemiska mätningar i havet involverar ett antal utmaningar relaterade till sammansättningen av havsvatten och de stora rumsliga och tidsmässiga skalorna över vilka mätningar görs. Flödet av kemikalier i lokala och globala skalor är nära kopplat till mänskliga aktiviteter och jordens klimat. För att förstå de biogeokemiska processerna måste den fysikaliska och kemiska komplexiteten hos havsvattnet, atmosfären och sedimenten hanteras. De analytiska utmaningarna är många eftersom naturliga koncentrationer av många organiska och oorganiska specier är extremt låga, endast sju joner finns i havsvatten med en koncentration över 1 mM. Vidare är havet en organisk soppa med cirka 100 µM upplöst organiskt kol, varav endast en liten del identifieras. Dessutom kan biogeokemiska processer inte tolkas genom enstaka mätningar vid enstaka tillfällen. Därför växer nya tekniker fram och sensorutvecklingen växer snabbt.

Kursen ger kunskaper och färdigheter om följande områden inom den marina analytiska kemin:

  • instrumentella analytiska tekniker
  • tillämpning av sensorteknik
  • bestämning av organiska och oorganiska spårföreningar i havsvatten och sediment

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända och avslutade kurser om 120 hp inom naturvetenskap eller teknik, inklusive 30 hp inom kemi.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, övningar, laborationer, fältarbete och praktiska moment. Inom flera delar av kursen ingår muntliga såväl som skriftliga presentationer.

De obligatoriska delarna av kursen är laborationer och fältarbete (inklusive skriftliga och muntliga presentationer) samt en skriftlig tentamen.

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler