Länkstig

Tandhygienistprogrammet

Program
O1THN
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G02A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Tandhygienistprogrammet är till för dig som är intresserad av att arbeta självständigt med att främja människors orala hälsa. Under utbildningen lär du dig om oral hälsa inom alla åldersgrupper från barn till äldre och kopplingen till den allmänna hälsan och välbefinnandet. Som tandhygienist samarbetar du främst med tandläkare och tandsköterskor.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig att undersöka och registrera patienters munhälsostatus, att ställa diagnoser samt att förebygga och behandla karies och sjukdomar i tandens stödjevävnader samt utvärdera behandlingsresultat. Du lär dig även att analysera, utreda och dokumentera patienters behov av munhälsovårdande insatser liksom att kunna kommunicera och diskutera munhälsostatus och åtgärder för att förebygga och behandla oral ohälsa.

Tandhygienistprogrammet är treårig yrkesutbildning. En tredjedel av utbildningen är klinisk träning och två tredjedelar teori. Utbildningen inleds med teori om hur kroppen är uppbyggd och fungerar. Man får kunskaper om munhälsans betydelse för individens välbefinnande och hälsa samt det allmänna hälsotillståndets inverkan på munhälsan Därefter är undervisningen inriktad på hälsa och sjukdom i munhåla och käksystem. Studenterna lär sig vad som orsakar munsjukdomar, hur tillstånden kan utvecklas och vilken betydelse tand- och munsjukdomarna har i samhället. Genom kurser i psykologi och patientomhändertagande lär sig studenterna förmedla trygghet och tillit. Sista terminen skrivs ett examensarbete med forskningsanknytning inom området oral hälsa.

Sahlgrenska akademin anses som ett av världens ledande odontologiska forskningscentra och utbildningen ger en bred bas för både för en fortsatt klinisk verksamhet men öppnar även upp för möjligheter för forskning.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Utbildningen innehåller praktik på flera olika sätt. Under den första året gör du en kortare praktikperiod där man ta del av verksamheten på en tandvårdsklinik för att kunna sätta in utbildningen i sitt sammanhang. Under senare terminerna får du tillämpa dina teoretiska och praktiska kunskaper i den kliniska undervisningen på undervisningsklinikerna under handledning av erfarna lärare. Den sista terminen gör studenterna en längre praktikperiod på en allmäntandvårdsklinik i Västra Götalandsregionen, där du självständigt undersöker och behandlar patienter.

Efter studierna

Utbildningen leder till både yrkesexamen som tandhygienist och kandidatexamen i oral hälsa. Den vanligaste arbetsplatsen efter tandhygienistexamen är en tandvårdsklinik. Du arbetar med patienter i samarbete med tandläkare och tandsköterskor. Du kan utveckla dig inom ledarskap på olika nivåer. Tandhygienister kan också arbeta som egen företagare eller som produktspecialist inom dentalbranschen. Det finns ett stort behov av tandhygienister i hela landet.

Möjlighet finns också att fortsätta studera för att ta en magister eller masterexamen, vilket krävs för att kunna söka forskarutbildning. Forskarutbildningen ger dig möjligheter för en karriär inom universitetet med fokus på utbildning och forskning. Institution för odontologi anses vara ett av världens ledande odontologiska forskningscentra och tandhygienistprogrammet ger en bred bas för forskning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformer:

  • föreläsningar
  • seminarier
  • laborationer
  • klinikförberedande träning på laboratorium
  • klinikförberedande träning i virtuell simulator
  • klinikförberedande träning i simulator
  • praktiska övningar
  • auskultationer (titta på tandhygienister som arbetar)
  • klinisk verksamhet
  • examensarbete

Lokaler

Utbildningen ges vid Institutionen för odontologi på Medicinareberget, centralt i Göteborg. Vid institutionen utbildas förutom tandhygienister även tandläkare och tandtekniker. Genom sin placering på Medicinareberget finns närhet till andra utbildningsprogram inom hälsovetenskaperna, vilket möjliggör samverkan med studenter från andra utbildningar. Klinisk praktik sker på utbildningsklinikerna för barn och vuxen samt på Folktandvårdskliniker inom Västra Götalandsregionen.

Studier utomlands

Under tandhygienistprogrammet finns möjlighet att göra ett så kallat Erasmusutbyte. Institutionen för odontologi har utbytesavtal med ett antal universitet inom Europa. Ett utbyte gör sig bäst under sista terminen. Kortare internationella utbyten så kallat auskultationsutbyten erbjuds också under studietiden. Dessa görs utanför terminstid.

Läs mer om studier utomlands