Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Slöjdämnet och hållbar utveckling

Kurs
SLF90G
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15023
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse för hållbarhetsperspektiv och miljöaspekter i skolans slöjdämne. I kursen ges du möjlighet att utveckla kunskaper om hur hållbar utveckling och miljöaspekter används i relation till kursplanen i slöjd och om hur du kan utveckla elevers förhållande till miljöperspektiv.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om hur hållbar utveckling kan förstås och användas i skolans slöjdämne. Inom ramen för kursen får du möjlighet att problematisera och diskutera aspekter som rör slöjdämnets materiella och immateriella resurser samt hur de relaterar till undervisning om hållbar utveckling. Du får också utveckla kunskap om miljöaspekter i relation till slöjdämnet. Vidare hanteras och problematiseras material utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Du som söker ska ha påbörjat dina studier till ämneslärare i slöjd eller har pågående anställning som slöjdlärare i grundskolan, eller har lärarexamen.

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, uppgifter och redovisningar. Kursen ges höstterminen 2022 i form av tre obligatoriska träffar på campus HDK-Valand. Observera att kursen inte per automatik leder till behörighet som slöjdlärare.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt något av följande: Lärarexamen. Pågående anställning som slöjdlärare i grundskolan. Påbörjad lärarutbildning med inriktning mot slöjdämnet.

Urval

Platserna fördelas mellan tre grupper, sökande med lärarexamen, sökande med pågående lärarutbildning med inriktning mot slöjdämnet och sökande med pågående anställning som slöjdlärare i grundskolan. Urvalet grundas på högskolepoäng (max 165) alternativt anställningstid som slöjdlärare i grundskolan. Anställning som slöjdlärare i grundskolan ska styrkas med intyg från arbetsgivare där anställningstid framgår. Du laddar upp ditt intyg på antagning.se. Där hittar du även mer information om hur ett arbetsintyg ska vara utformat.