Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Skrivandets metoder i konstnärlig praktik

Kurs
FKGSMK
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15013
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom ett konstnärligt område och vill stärka din skrivförmåga. Genom övningar och exempel utforskar du hur skrivandet och essäformen kan bli ett redskap som utvecklar din konstnärliga praktik, och skapar en bro mellan teori och praktik.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom ett konstnärligt område och vill stärka din skrivförmåga. Genom övningar och exempel utforskar du hur skrivandet kan bli ett redskap som utvecklar din konstnärliga praktik och skapar en bro mellan teori och praktik.

Essän är en särskilt användbar genre för experiment och personliga utforskningar. Genom en kombination av föreläsningar, närläsningar av nyckeltexter, gruppdiskussioner och konkreta skrivuppgifter tränar du på skrivandet och essätekniken som ett redskap i din egen praktik.

Kursen är organiserad som nio heldagar, kl 10-16. Förutom obligatorisk kurslitteratur ingår också ett textkompendium till varje seminarietillfälle.  Seminarierna äger rum med treveckorsintervaller, på måndagar och tisdagar.

Parallellt med seminarier och skrivövningar arbetar varje deltagare med en större essäuppgift. Kursen avslutas med två examinerande seminariedagar där de enskilda essäerna gås igenom.    

Kursen examineras löpande på inlämnade texter, samt genomförd slutessä.

Skicka in obligatoriskt motivationsbrev

För att ansöka till denna kurs är det obligatoriskt att skicka in motivationsbrev. Skicka in ditt motivationsbrev i SlideRoom.

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla längre ner på denna sida.

Motivationsbrev för ansökan till höstterminen 2022 skickas in mellan 15 mars - 26 april 2022. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60 hp inom det konstnärliga området eller motsvarande kompetens.

Instruktioner för ansökan

1. Motiverande brev 

Max 1200 tecken där du berättar om den egna konstnärliga inriktningen och varför du är angelägen om att gå kursen. 

2. Konstnärliga arbetsprover (bilder, mediafiler eller textfiler) max fem stycken, för dig som inte har 60 hp inom det konstnärliga området och vill framhålla motsvarande kompetens, till exempel från relevanta arbetslivserfarenheter. 

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Urval

Urvalet baseras på motivationsbrev.

Så är det att plugga

Lokaler

Kursen ges i HDK-Valands lokaler i Göteborg.

Läs mer om lokaler