Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Skrivandets metoder i konstnärlig praktik

Kurs
FKGSMK
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25118
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursens vänder sig till dig som är verksam inom ett konstnärligt område och vill stärka din skrivförmåga. Genom övningar och exempel utforskar du hur skrivandet och essäformen kan bli ett redskap som utvecklar din konstnärliga praktik, och skapar en bro mellan teori och praktik.

Om utbildningen

Kursens vänder sig till dig som är verksam inom ett konstnärligt område och vill stärka din skrivförmåga. Genom övningar och exempel utforskar du hur skrivandet kan bli ett redskap som utvecklar din konstnärliga praktik och skapar en bro mellan teori och praktik.

Essän är en särskilt användbar genre för experiment och personliga utforskningar. Genom en kombination av föreläsningar, närläsningar av nyckeltexter, gruppdiskussioner och konkreta skrivuppgifter tränar du på skrivandet och essätekniken som ett redskap i din egen praktik.

Kursen är organiserad som nio heldagar, kl 10-16. Förutom obligatorisk kurslitteratur ingår också ett textkompendium till varje seminarietillfälle.  Seminarierna äger rum med treveckorsintervaller, på måndagar och tisdagar.

Därefter vidtar det egna arbetet med en större essäuppgift. Kursen avslutas med två seminariedagar där de enskilda essäerna gås igenom.   

Kursen examineras löpande på inlämnade texter, samt genomförd slutessä.

Anmälan

  1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.
    Anmälan är öppen 15 mars - 15 april 2021 

  2. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login
    Period att skicka in arbetsprov: 15 mars - 22 april

    En ansökan är inte giltig utan ett korrekt inskickat arbetsprov. Läs mer om vad ditt arbetsprov ska innehålla nedan.

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här.

Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021.
Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi för tillfället inte kan säga med säkerhet vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans.
Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021. Håll dig uppdaterad kring Göteborgs universitets riktlinjer med anledning av Coronapandemin här.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60 hp inom det konstnärliga området eller motsvarande kompetens.

Instruktioner för ansökan

1. Motiverande brev 
Max 1200 tecken där du berättar om den egna konstnärliga inriktningen och varför du är angelägen om att gå kursen. 

2. Konstnärliga arbetsprover (bilder, mediafiler eller textfiler) max fem stycken, för dig som inte har 60 hp inom det konstnärliga området och vill framhålla motsvarande kompetens, till exempel från relevanta arbetslivserfarenheter. 

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Urval

Urvalet baseras på motivationsbrev.

Så är det att plugga

Lokaler

Kursen ges i HDK-Valands lokaler i Göteborg.

Läs mer om lokaler