Länkstig

Programmering i Python och artificiell intelligens

Kurs
LFY032
Grundnivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
17%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11126
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen ger en fördjupning av grundläggande kunskaper inom programmering i Python och artificiell intelligens.

Om utbildningen

Innehåll

 • Fortsatt fördjupning inom programmering med Python
 • Komplexa datastrukturer, objekt och algoritmer
 • Datahantering med hjälp av inbyggda funktioner samt tilläggspaket
 • Programmera och organisera större program med moduler
 • Programmering i en utvecklingsmiljö, s.k. IDE
 • Tillämpningar inom artificiell intelligens, maskininlärning och neurala nätverk (såkallad AI i vardagsspråk)
 • Koppla programmering mot AI och hur det idag används som språk vid AI-applikationer
 • Läsa, förstå, skapa, felsöka, testa och förbättra programkod
 • Problemlösning med hjälp av programmering
 • Simulering av statistiska problem
 • Programmering som stöd i problemlösning och modellering på nivå för gymnasiet eller högstadiet
 • Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i Python samt AI inom ämnet fysik
 • Relation mellan Python och andra imperativa och funktionella
  programmeringsspråk

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i matematik motsvarande 45 hp samt i fysik motsvarande 15 hp eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Praktiska övningar och genomgång av grundläggande begrepp inom programmering sker via ett mindre antal närträffar på Campus Johanneberg. Det mesta av arbetet förväntas studenterna klara av självständigt och kollegialt mellan kursträffarna. Support sker på distans via lärplattform och via virtuella träffar.

Studenterna förutsätts ha tillgång till egen bärbar persondator.

Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och laborationer. Ett större projekt ingår i kursen.

Former för bedömning

Kursen examineras i projektform med muntliga och skriftliga inslag. Kursträffarna innehåller examinerande moment som krävs för att bli godkänd på kursen.