Bild
Foto: Unsplash
Länkstig

Praktisk EU-kunskap

Kurs
EU1400
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27600
Ansökan stängd

Kort om kursen

Det här är en praktisk breddningskurs där du lär dig hur EU fungerar i praktiken genom att fokusera på ett verkligt fall som du väljer själv. Du lär dig att söka fram originaldokument från EU:s institutioner, att spåra den lagstiftande processen från första förslag till färdig lag, och införlivande i nationell lagstiftning. I kursen kommer du även att träna på att skriva en professionell rapport och göra en muntlig presentation.

Om utbildningen

Genom denna praktiskt orienterade kurs kommer du att lära dig att hitta och använda officiella EU-dokument och få fördjupade kunskaper om hur beslutsfattande inom EU fungerar i praktiken. Du kommer dessutom att träna på att skriva en professionell rapport anpassad till arbetslivet och att hålla genomföra en professionell muntlig presentation med visuellt stöd.

Kursen består av tre delkurser som behandlar EU:s uppbyggnad och beslutsprocesser, EU:s officiella dokumentation och information, samt rapportskrivande och muntlig presentation.

Genom kursen får du god kunskap om EU:s institutioner och beslutsprocesser, och du kommer att kunna redogöra för olika källor till EU-information, inklusive olika sorters dokument och i vilka databaser de kan hittas. Du kommer att få genomföra en självständig informationssökning genom att följa ett ärendes gång (ett EU-direktiv) genom EU:s beslutsprocess från första förslag till nationell implementering.

I kursen lär du dig även att utforma en vetenskaplig skriftlig rapport från idé till slutligt genomförande, och att självständigt arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard, inklusive korrekt citationsteknik och referenshantering samt att uttrycka dig begripligt och med gott språkbruk, såväl muntligt som skriftligt. Du kommer även att träna på att kritiskt reflektera över EU:s dokument och databaser, samt din egen informationssökningsprocess.

Kursen ges i samarbete mellan Centrum för Europastudier och Europeiskt Dokumentationscentrum (EDC) vid Ekonomiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek.

Behörigheter och urval

Behörighet

Akademiska poäng i avklarade kurser motsvarande ett års heltidsstudier. Språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

När du har läst kursen kommer du att ha grundläggande kunskap om EU, särskilt om EU:s institutioner och olika beslutsprocesser. Du kommer även veta var du hittar olika sorters EU-information, med särskilt fokus på olika dokumenttyper, och i vilka databaser de kan hittas. Du kommer att veta hur du ska utforma en professionell rapport och genomföra en muntlig presentation med visuellt hjälpmedel. Du kommer att ha utvecklat din internationella kompetens och anställningsbarhet inför framtiden.

Så är det att plugga

Lokaler

Lokalerna i Campus Haga är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på Campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Läs mer om lokaler