Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Partiella differentialekvationer II

Kurs
MMA430
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21758

Om utbildningen

Du lär dig att modellera naturvetenskapliga och tekniska problem i form av differentialekvationer, inklusive korrekta rand- och begynnelsevärden. Du får sätta dig in i existens-, stabilitets- och regularitetsresultat. Du tar till dig färdigheter i att approximera med differens- eller elementmetoder och hur man visar feluppskattningar för dessa metoder samt får insikter om vilken roll stabiliteten spelar i felanalysen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kurserna MMG710 Fourieranalys och MMG800 Partiella differentialekvationer.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg