Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Parallell programmering för hög prestanda

Kurs
DIT431
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18660
Ansökan stängd

Om utbildningen

Denna kurs behandlar parallella programmeringsmodeller, effektiva programmeringsmetoder och verktyg för prestandaoptimering med målet att utveckla högeffektiva parallella program.
Kursen består av ett antal föreläsningar och laborationer.
Föreläsningarna börjar meden översikt över parallella datorarkitekturer och parallella programmeringsmodeller och paradigmer. En viktig del av diskussionen är mekanismer för synkronisering och datautbyte. Därefter behandlas prestandaanalys av parallella program.
Kursen fortsätter med en diskussion om verktyg och tekniker för att utveckla parallella programenligt modellen för ett delat adressutrymme. Detta avsnitt behandlar populära programmeringsmiljöer som pthreads och OpenMP.
Därefter diskuterar kursen parallella program för distribuerat adressutrymme. Fokus i denna del ligger på Message Passing Interface (MPI). Slutligen diskuterar vi programmeringsmetoder för att exekvera applikationer på acceleratorer såsom GPUer. Den här delen introducerar programmeringsmiljön CUDA (Compute Unified Device Architecture).
Föreläsningarna kompletteras med en uppsättning laborationer där deltagarna praktiskt utforskar de ämnen som införts i föreläsningarna.
Under laborationerna parallelliserar deltagarna exempelprogram över en rad parallella arkitekturer, och använder verktyg för prestandaanalys  för att upptäcka och ta bort flaskhalsar i parallella implementeringar av programmen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Studenten ska ha 105 hp avklarade kurser inom ämnesområdet datavetenskap, matematik, Software Engineering eller motsvarande. Inklusive en avslutad 7,5 hp kurs i maskinorienterad programmering (t.ex. DIT151 Maskinorienterad programmering, eller motsvarande). Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.