Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya perspektiv på fotografin och dess historia

Kurs
FKAFTH
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15052
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen ger en perspektivrik orientering i den samtida fotografiska kulturen. Den ges på avancerad nivå och vänder sig till dig som vill skapa en kritiskt reflekterande kunskap om fotografins och närliggande linsbaserade mediers praktiker ur ett både historiskt och samtida perspektiv.

Om utbildningen

Med utgångspunkt i aktuella forskningsprojekt belyser kursen hur fotografin undersöker och gestaltar en rad av samtidens angelägna frågor och utmaningar, till exempel sanning i en tid präglad av faktaresistens, smältande glaciärer och andra ekologiska katastrofer, dekoloniala perspektiv och strategier för att påverka en ojämlik värld. Centralt i kursen är också hur fotografin förhåller sig till och tematiserar sin egen heterogena historia, samt den roll som fotografin och de fotografiska arkiven spelar i tolkningen och förståelsen av det förflutna.     

Fotografi och fotografisk forskning är i många fall multidisciplinär och som student på kursen får du via en rad föreläsare en inblick i hur olika yrkesroller ofta samverkar: fotografens, curatorns, redaktörens och forskarens. Föreläsarnas arbeten innefattar fotografi, film, text, utställningar och olika typer av publikationer, vilket gör att frågor om cirkulation, nätverk och mediering spelar en framträdande roll. Centralt för kursen är också att fotografi ses som del av en större linsbaserad praktik, och målsättningen är att du som student ska få en bredare förståelse för det fotografiska mediet än den mer traditionella fotografihistorien. I kursen ingår även att du som student formulerar och diskuterar ett eget förslag på ett praktikbaserat forskningsprojekt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.