Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Möbeldesign inriktning trä 2

Kurs
SBMD07
Grundnivå
19,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen riktar sig till dig som har förkunskaper på högskolenivå inom design och trä och som vill utvecklas ytterligare inom området. Detta paket av fristående kurser följer andra terminen på kandidatprogrammet för möbeldesign med inriktning trä och innebär en termins heltidsstudier.

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som har förkunskaper på högskolenivå inom design och trä och som vill utvecklas ytterligare inom området. Detta paket av fristående kurser följer andra terminen på kandidatprogrammet i möbeldesign med inriktning trä och innebär en termins heltidsstudier.

Under terminen fördjupar du dina kunskaper i teknik, designprocesser och material, med inriktning mot trä, och tillämpar dessa i ditt eget gestaltande arbete. Du undersöker olika tekniker utifrån uppgifter och teman som tar sin utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Du får stöd i att ytterligare utveckla arbetsmetoder och reflektera kring ditt arbete, och även i att kommunicera dina val av metoder både skriftligt och muntligt. Fördjupning inom visuell gestaltning och teori ingår också i kursen. Undervisning sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning, workshops och genomgångar.

Utbildningen är förlagd till HDK-Valand, vid Steneby i Dals Långed. Antagning görs i mån av plats i våra verkstäder.

Utbildningen är en del av den internationella miljön på HDK-Valand vid Steneby. Undervisningsspråket är engelska. Om du är svenskspråkig kan du, om du vill, utföra vissa moment på svenska. Ansökan görs på engelska eller svenska.

Anmälan

  1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.

    Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.  
  2. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login  

Period att skicka in arbetsprov: 15 september - 22 oktober 2020.

En ansökan är inte giltig utan ett korrekt inskickat arbetsprov. Läs mer om vad ditt arbetsprov ska innehålla nedan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student som genomgått tidigare kurser efter fastställd studieordning i enlighet med kandidatprogrammet K1MDT.

Arbetsprov

Urvalet baseras på ett arbetsprov som ska innehålla följande:

  1. CV; tidigare erfarenheter och utbildning, max 3000 tecken.
    I denna del ska du ange utbildningar du gått på, samt beskriva tidigare erfarenheter som du tycker är av vikt för din ansökan. Tidigare anställningar, hobbys eller resor kan vara viktiga att lista här, om du anser att det stärker din ansökan. Motivera gärna varför du söker denna kurs.
  2. Portfolio, 6 - 10 bilder
    I denna del visar du valfria egna arbeten som representerar din kreativa erfarenhet. Vi vill se fotografier av möbler och objekt samt teckningar, skisser, målningar och/eller krokier.

Vi bedömer din portfolio utifrån process, presentation och idéer. Utbildningen bygger på självständigt och praktiskt utforskande av materialet trä och därför vill vi gärna se exempel på erfarenheter av detta i din portfolio.