Länkstig

Miljövetenskap: Självständigt arbete

Kurs
ES1603
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21204
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21205
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Du genomför ett självständigt projektarbete (15 hp) med individuell handledning inom kursen. Syftet är att du ska öva dig att tillämpa kunskaper från tidigare kurser inom ett begränsat miljövetenskapligt område. Detta ger dig fördjupade och tillämpade kunskaper inom området.

Ämnesvalet sker i samråd med institutionen med hänsyn till dina speciella intressen.

Om utbildningen

Särskild vikt läggs vid att du ska träna dig i att planera, genomföra och rapportera ett eget arbete. Vidare får du träna din förmåga att både skriftligen och muntligen redogöra för och diskutera de uppsatta frågeställningarna i dialog med din handledare och dina klasskamrater.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser inom naturvetenskap (biologi, geologi, kemi, fysik, miljövetenskap med naturvenskaplig inriktning) om minst 120 hp, varav minst 60 hp i miljövetenskap med naturvenskaplig inriktning, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av individuell handledning.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).