Länkstig

Miljövetenskap i praktiken

Kurs
ES1600
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21203
Ansökan stängd

Kort om kursen

Inom kursen får du möjlighet att tillämpa dina förvärvade kunskaper i miljövetenskap på en arbetsplats. Du får också teoretiska kunskaper om mål och riktlinjer för samhällets miljöarbete. Efter kursen kan du känna sig väl förberedd och motiverad att ta steget ut i arbetslivet.

Om utbildningen

Kursens teoridel (2 veckor) ger dig en översikt över vilka mål och riktlinjer som styr samhällets arbetet för att lösa och förebygga miljöproblem. Du får kunskap om vilken roll olika aktörer (EU, regering/riksdag, sektorsorgan, myndigheter, kommuner, näringslivet, miljöorganisationer) spelar i miljöarbetet och kännedom om huvuddragen i miljöbalken och hur den tillämpas. Vidare får du ta del av en temadag om integrerat miljöarbete med övningar och praktikfall.

Under praktikperioden (6-7 veckor) kommer du att få en god inblick i och goda erfarenheter av miljöarbete vid en arbetsplats (ett företag, en myndighet eller en miljöorganisation). Under denna period får du ta eget ansvar för planering och genomförande av konkreta miljöarbetsuppgifter samt att ta fram och värdera relevant kunskap. Du får också erfarenhet av att samarbeta med kollegor med olika kompetenser.

Under kursens sista del får du presentera och diskutera dina resultat från din praktik med dina kurskamrater och kursansvarig.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1: Genomgångna kurser om minst 120 hp inom Miljövetenskapligt program, Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap (N1MVN) eller Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI). Alt 2: 60 hp inom något av följande master program i miljövetenskap, N2MVN, N2ATM, N2MIH eller N2TOX. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av två delar:

  • Teoridelen ”Mål och riktlinjer för samhällets miljöarbete” omfattar två veckors teoretiska kursmoment med föreläsningar, grupparbeten och temadag. 
  • Praktikdelen ” Miljövetenskaplig praktik på en arbetsplats” omfattar 6-7 veckors miljöpraktik på ett företag, myndighet eller miljöorganisation.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), Institutionen för Biologi och Miljövetenskap. Vidare utförs praktik på en arbetsplats.