Länkstig

Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap

Kurs
SK1313
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17601
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen lär dig att behärska det vetenskapliga metodtänkandet och förbereder dig för uppsatsskrivande på grundnivå. Du kommer att läsa om vetenskapsteoretiska grunder för olika syn på kunskap. Du lär dig utforma vetenskapliga undersökningar, förstå relationen mellan problem och metod respektive metod och slutsatsdragning. Kursen tränar dig att tillämpa några av de vanligaste samhällsvetenskapliga metoderna. Du får tillfälle att relatera metodfrågor till din egen planerade uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt i kurserna SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin (15 högskolepoäng), SK1124 Politisk teori (7,5 högskolepoäng), SK1125 Internationell politik (7,5 högskolepoäng), SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv (15 högskolepoäng) samt godkänt i en av kurserna SK1223 Tematisk fördjupning (15 högskolepoäng) eller SK1224 Miljöpolitikens villkor (15 högskolepoäng), eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier
och handledning på individuellt författade pm.