Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 4

Kurs
MEK400
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Fjärde terminen på kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap innehåller två större, samt två mindre delkurser, som är kopplade till varandra.

I delkursen ’Berättande’ (10 hp) fokuserar du på berättartraditioner, berättarteorier och berättandets relation till olika syften, konstformer och tekniska plattformar. I 'Spel och spelkulturer' (10 hp) får du en teoretisk fördjupning i analoga och digitala spel. Vidare läser du Projektarbete (5 hp) som går ut på att i grupp skapa ett berättarkoncept som utvecklas i olika medier och på olika plattformar. I ’Transmedialt berättande’ (5 hp) får du en teoretisk fördjupning i mediaspecificitet, samt i plattformsfrågor. Kursen ger dig även verktyg för att kritiskt reflektera kring dina erfarenheter av projektorganisation och projektledning. Du läser Projektarbete och ’Transmedialt berättande’ samtidigt. Kursen ger dig djupodlade kunskaper om berättande och mediering inom olika konstformer och plattformar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp inom kursen Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, MEK200, samt minst 20 hp inom kursen Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, MEK300.