Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 2

Kurs
MEK200
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Andra terminen på Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap innehåller två större och två mindre delkurser, som är kopplade till varandra. I ’Kulturekonomi’ (10 hp) studerar du hur olika aktörer inom kultur- och mediefältet bedriver och bygger upp kunskap kring sina verksamheter, sina produkter och sin publik. I 'Att förstå konstnärliga processer' (10 hp) behandlar du olika typer av konstnärligt arbete utifrån institutionella och individuella perspektiv, som baseras på både forskning och fallstudier. I Projektarbete (5 hp) får du ett brett designperspektiv och introduktion till grundläggande metoder för projektarbete i grupp såsom organisation, ekonomi, konflikthantering. 'Kulturellt och socialt entreprenörskap' (5 hp) ger dig en teoretisk fördjupning i forskning kring entreprenörskap med fokus på kulturella näringar, också inom den ideella sektorn. Kursen ger dig en bred förståelse för entreprenörskap inom kultursektorn och hur du kan hantera problem och möjligheter som projekt ställs inför.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt på kurs MEK100.