Bild
Studenter på föreläsning
Foto: Cajsa Malmström
Länkstig

Medie- och kommunikationsvetar-programmet

Är du intresserad av att förstå och förklara betydelsen av medier och kommunikation i olika delar av samhället? Då passar JMG:s medie- och kommunikationsvetarprogram (MKV) dig.